Stockholm Exergi emitterar gröna obligationer om 7 miljarder

Bild: Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi har emitterat 4- och 7-åriga gröna obligationer till ett belopp om sammanlagt SEK 2 miljarder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 4 september emitterade Stockholm Exergi Holding AB (publ) (”Stockholm Exergi”) 4- och 7-åriga, ej säkerställda gröna obligationer under sitt svenska MTN-program.

Det totala beloppet fördelades på 2 trancher:

  • SEK 400 miljoner med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 0,45 procentenheter. Obligationerna har identifieringsnumret SE0012193811
  • SEK 1 600 miljoner med en fast årlig kupong om 0,893 procent. Obligationerna har identifieringsnumret SE0012193829

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ Stockholm. Medlen ska användas i enlighet med Stockholm Exergis uppdaterade ramverk för gröna obligationer som har en ”dark green” rating från CICERO.

Investerarintresset var mycket stort och orderboken steg snabbt till över 5,3 miljarder kronor. Investerare från hela Europa placerade mer än 50 enskilda ordrar.

– Med den här transaktionen markerade vi en mycket stark comeback på den gröna obligationsmarknaden, som fortsätter vara gynnsam. Vårt stabila finansiella resultat och våra initiativ för att göra Stockholm ännu mer hållbart lockade investerare. I Stockholm sitter vi på unika möjligheter att inte bara kunna leverera klimatneutral utan även klimatpositiv energi på sikt. Jag är särskilt glad över att vi lyckades attrahera så många investerare och att vi kunde emittera en stor tranch av den 7-åriga obligationen, säger Kerstin Levin, Stockholm Exergis CFO.

Danske Bank och SEB var “Green Structuring Advisors” och ”Joint Lead Managers” för emissionen.