Ljusare utsikter i världsekonomin: kan påverka kraftpriset

Arkivbild.

Under de senaste veckorna har spot- och terminpriserna  gått ner och så även den här veckan. De fallande priserna beror på en förbättrad resursbalans i Norden och en nedgång i råvaru- och energipriserna internationellt, enligt Entelios. 

Regnet har öst ner över Norden och bidragit till goda förhållanden i resursbalansen men enligt prognoserna går vi nu en lite torrare sensommar och höst till mötes. En del prognoser säger att det kommer att vara relativt torrt ända fram till månadsskiftet september och oktober. Prognoserna är som vanligt osäkra, men marknadsaktörerna vågar inte bortse från att detta kan hända.

Parallellt råder en ökad optimism på de finansiella marknaderna. Detta har bidragit till ett lyft de senaste dagarna. 

Efter en längre period av negativa nyheter och låsta fronter i handelskriget förbereder sig centralbankerna på att stimulera ekonomin. I Tyskland talar man bland annat om att stimulera ekonomin genom underskott i statsbudgeten.

Detta är goda nyheter för de finansiella marknaderna och aktiebörserna världen över har därför upplevt en rekyl de senaste dagarna. Det råder även en större köpvilja på råvarumarknaderna, något som bidrar till ett ge råvarupriserna ett lyft.

Kommer priserna gå upp?
Optimismen på de finansiella marknaderna gör att priserna på den nordiska kraftmarknaden har slutat falla och marknadsaktörerna förväntar sig nu högre spotpris framöver. Terminspriserna på lång sikt stiger även den här veckan. Det kan förstås handla om mycket kortsiktiga rörelser, men man får heller inte utesluta att detta kan vara ett vägskäl. Här gäller att följa utvecklingen noga.