Politiker diskuterade solcellspark i Sjöbo

På bild, fr vänster: Charlotte Ramel Andersson, ordförande Liberalerna i Sjöbo, Louise Eklund, regionråd Liberalerna, Johan Fjelkner, bankchef Sparbanken Skåne, Erik Martinson, vd Svea Solar.

Nyligen besökte Louise Eklund, regionråd för Liberalerna i Skåne, den nyligen invigda Sparbanken Skånes Solcellspark i Sjöbo för att diskutera anläggningens funktion och kapacitet med Johan Fjelkner och Erik Martinson från Svea Solar. 

-- Solcellsparken i Sjöbo är imponerande och helt rätt väg att gå. Vi behöver säkerställa en bred tillgång till hållbar energi i Skåne. Solcellsparken är ett viktigt bidrag. Den visar hur privata initiativ kan bidra till att lösa energikrisen. Framöver behöver vi skapa bättre förutsättningar så att fler regionala och lokala aktörer kan bidra till en grön elförsörjning, säger Louise Eklund, regionråd (L) i Skåne.

Johan Fjelkner, bankchef på Sparbanken Skåne:
-- Vi ser parken som en investering i framtiden på flera plan. Solel är ett av de mest hållbara energislagen och just i Skåne är behovet stort av ny närproducerad el. För oss som regional sparbank är det ett viktigt steg att ha gått över till solel och dessutom kunna bidra till en anläggning som ökar tillgången till hållbar energi i vårt närområde.