Lägre systempris och spotpriser vecka 32

Ringhals. Arkivbild.

Systempriset minskade med sex procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna minskade med fem procent i elområde SE1 och SE2. I elområde SE3 och SE4 minskade spotpriserna med sex respektive 11 procent. Detta enligt Energimarknadsinspektionen (EI).

Veckan som gick var temperaturen högre än det normala och nederbörden låg över medelvärdet för veckan. Magasinfyllnadsgraden minskade i Norden med 0,4 procentenheter och i Sverige med 0,9 procentenheter.

Tillgängligheten i kärnkraft var fortsatt låg på 70 procent i Sverige, en minskning med 5,3 procent i jämförelse med föregående vecka. För Norden låg tillgängligheten i kärnkraft på 77 procent. Den totala produktionen i Sverige minskade med 3,4 procent medan användningen ökade med 2,8 procent.