Rapport: Jönköping billigare än snittet i Sverige

Bild: Jönköping Energi.

Jönköping Energis låga nätavgifter är något som sticker ut gentemot andra elnätsbolag i Sverige, något som Hyresgästföreningen uppmärksammat. Enligt Nils Holgerssonrapporten är Jönköping Energi åttonde billigaste elnätet2019 och har det lägsta elnätspriset i Jönköpings län. I jämförelsen ligger elnätsavgiften på 56,6 öre/kWh jämfört med snittet i Sverige på 96,7 öre/kWh. 

– Vi är stolta över att ha ett av Sveriges bästa elnätspriser, säger Inger Niss, Affärsområdeschef på Jönköping Energi och fortsätter. 

En anledning till det lägre priset är att Jönköping Energi inte utnyttjar den intäktsram som Energimarknadsinspektionen, Ei, har beslutat. 

Inger Niss, Affärsområdeschef Elnät berättar:
–Kunderna ställer krav på oss som elnätsbolag via vår ägare Jönköping kommun. Vi gör de åtgärder som krävs för att utveckla ett väl fungerande elnät samtidigt som vi arbetar för att hålla elnätspriset på lägsta möjliga nivå. 

Expansiv region
I flera delar av landet ser vi att elnätet inte har kapacitet att föra elen vidare dit den behövs, dvs att det finns flaskhalsar i elnätet. Det sätter stopp för exempelvis utbyggnad av bostäder och industrier. Det är en utmaning energibranschen står inför. I Jönköping förstärks elnätet löpande, vilket är en förutsättning för den fortsatta starka och positiva utveckling som äger rum i Jönköping idag.

 

De senaste året har bland annat flera transformatorstationer bytts ut och ett nytt styrsystem ska införas. Nya elkablar kopplar in både nya och gamla stadsdelar i Jönköping. På landsbygden förstärks bl.a. elnätet i Grännaområdet i samarbete med utbyggnationen av fibernätet. Det i kombination med att Jönköping Energi satsar på fjärrvärme, som dels genererar el i kraftvärmeverket på Torsvik, men framför allt avlastar elnätet under kalla perioder genom att undvika el till uppvärmning. Det gör att Jönköpings elnät förblir stabilt.

- Intresset för att utnyttja bl.a. solenergi är dessutom fortsatt stort och för oss som elnätsbolag gäller det att skapa förutsättningar för att den, och även annan framtida utveckling, ska kunna gå framåt. Det är en av många spännande utmaningar som vi arbetar vidare med. Det kommer behövas investeringar även i framtiden men vårt mål är att bibehålla ett bra pris för våra kunder, avslutar Inger Niss.

* Nils Holgersson-rapporten kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner och jämför siffrorna med varandra.