Fortsatt låg tillgänglighet i kärnkraft

Ringhals. Arkivbild.

Systempriset ökade med fem procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna ökade med sex procent i elområde SE1 och SE2. I elområde SE3 ökade spotpriset med 7 procent och i SE4 ökade det med två procent. Veckan som gick var det lite varmare än normalt och nederbörden låg långt under medelvärdet för veckan. Detta enligt uppgifter från Energimarknadsinspektionen.

Tillgängligheten i kärnkraft var fortsatt låg på 74 procent i Sverige och 80 procent i Norden, en minskning med 9,4 respektive 6,8 procent.

I Sverige minskade den totala produktionen med 11,2 procent och användningen minskade med 2,1 procent i jämförelse med föregående vecka.