Galleria Domino väljer fläktar från EBM-Papst

Energieffektiv fläkt med EC-motor från ebm-papst.Foto: Ebm-papst

Galleria Domino i Norrköping har installerat EBM-Papst största aggregatfläkt. Till projektet valdes modellen MXAC80RDK-1370 som är en aggregatfläkt för liggande eller stående montage. Fläkten används bland annat för inbyggnad i befintliga aggregat vid renovering och har en energieffektiv EC-motor med integrerad driv- och styrelektronik klar för varvtalsreglering med 0-10 V-signal.

- Möjligheten till effektiv styrning av fläktarna gör att Diligentia kan optimera driften så att ventilationen anpassas till behovet i gallerian. Innan gallerian öppnar och under kvällarna behöver inte ventilationen gå för fullt och det bidrar också till en högre energibesparing, säger Pasi Kehusmaa som är driftledare på Galleria Domino, i ett pressmeddelande.

Genom fläktbytet kommer gallerians förbrukning att minsa från drygt 270 000 kilowattimmar till cirka 170 000 kilowattimmar per år.