Energibranschen satsar på ökad jämställdhet

Foto: Göteborg Energi

Nu startar den tredje omgången av Qraftsamling – energibranschens förändrings- och ledarskapsprogram för en mer attraktiv bransch. Över 50 förväntansfulla deltagare var med på introduktionen som präglades av stort engagemang och förändringsvilja.

– Vi är göteborgarnas eget energibolag och vill spegla stadens mångfald bland våra anställda. Därför behöver vi få in fler kvinnor och medarbetare med utländsk bakgrund. Att delta i Qraftsamling är självklart för oss. Vi genomför även en rad andra aktiviteter för att nå vårt mål, till exempel praktikplatser för nyanlända och olika projekt med syfte att locka ungdomar och fler tjejer att välja naturvetenskapliga och tekniska yrken, säger Arto Pitkäniemi, HR-direktör på Göteborg Energi.

Vid dagens träff inledningstalade Pernilla Winnhed, VD för Energiföretagen, om branschens framtida utmaningar. För att energisektorn ska klara av den pågående omställningen är rätt kompetens helt avgörande. Här blir jämställdhet och mångfald förutsättningar för företagens innovationskraft, kompetensförsörjning och attraktivitet.

Inför denna omgång av Qraftsamling har målen utökats till att handla om jämställdhet såväl som mångfald. Syftet med Qraftsamling 2019 är att öka andelen kvinnliga chefer, kvinnor under 30 år samt medarbetare med utländsk bakgrund. Ytterligare en nyhet är att både kvinnor och män deltar som förändringsledare.