Ghana planerar för byggandet av kärnkraftverk

Professor Benjamin J. B. Nyarko, generaldirektören för Ghana Atomic Energy Commission. Foto: Ghana Atomic Energy Commission, GAEC.

Professor Benjamin J. B. Nyarko, generaldirektören för Ghana Atomic Energy Commission (GAEC), meddelade nyligen att Ghana är på väg att skaffa sig ett kärnkraftverk.

- För närvarande handlar det om att avsluta fas nummer ett, vilket i första hand innebär att vi bör besluta om ett kärnkraftsprogram, förkortat NPP, sade professor Nyarko.

- Internationella atomenergiorganet, IAEA, anser att Ghana har löst alla de 19 infrastrukturproblem som IAEA kräver när ett land vill starta ett kärnkraftsprogram, sade Nyarko.

Kravkatalogen består av lagar och regelverk om kärnsäkerhet och anläggningssäkerhet, hantering av radioaktivt avfall, utveckling av mänskliga resurser, samarbete med potentiella intressenter och frågor om det nationella nätets kapacitet.

Professor Nyarko berättade om kärnkraftsplanerna vid ett möte med William Owuraku Aidoo, biträdande ministern för energi och petroleum och hans team i samband med IAEA-kommissionens besök i Ghana.

Han sade att NPP-programmets andra fas innebär skapandet av infrastruktur och byggandet av anläggningen. Dessutom kommer kärnkraftsföretag att engageras i projektet.

Prof. Nyarko hänvisade också till andra aktiviteter och omständigheter i kärnkraftsfrågan, såsom en historisk transformation av Ghanas tidigare ReUnor-baserade uranreaktor, REU, till en lågberikad uranreaktor, LEU, från 90,2 till 13 procent, som sedan kan användas för utbildningsändamål, forskning och för att förbättra de ekonomiska vinsterna för industrin och för landet som helhet.