Hypermotionmässan: Universellt bränslecellsbatteri utvecklat för cyklar m.m.

- Innovationen som vi kallar för EnergyTube, är en universell och skalbar energilagring i olika storlekar, baserat på bränslecellsteknik och IEC-standarder. Den kan integreras i olika applikationer, allt från byggnader och fordon till cyklar, och då med en räckvidd på 10 mil elassisterad cykling, förklarade UnicornEnergys representant på mässan, Panjörg Salzmann. Foto: Markku Björkman
Bränslecellcykel presenterad på Hypermotion-mässan i Frankfurt am Main. Foto: Markku Björkman
EnergyTube Home Power Storage är dessutom ett modulärt skalbart batterilager som lagrar elen som genereras av ett PV-system och levererar elströmmen vid behov. Foto: UnicornEnergy

Nya fordonstyper erövrar stadscentra och ersätter successivt beprövade, ibland betydligt större, tyngre och därmed mer oekonomiska fortskaffningsmedel. Detta bidrar till att öka arealen i en stad och göra den tystare.

På internationella mobilitetsmässan Hypermotion i Frankfurt demonstrerade företaget UnicornEnergy ett nytt sätt att lagra energi.

EnergyTube, som är 180 millimeter lång och har en effekt på 100 Wh kan, enligt Salzmann, användas som ett batteri för e-cyklar och elektriskt drivna varucyklar.  Tuben väger bara 700 gram. Första prototyperna finns redan i testfasen

EnergyTube Home Power Storage är dessutom ett modulärt skalbart batterilager som lagrar elen som genereras av ett PV-system och levererar elströmmen vid behov.

UnicornEnergys representant på mässan, Panjörg Salzmann betonade att universalbatteriet EnergyTube® sätter stopp för batterierna och laddningskablar till exempel i ett hem. Bränslecellstekniken och elen som alstras med hjälp av PV-tekniken är renare än den som lagras i litium- ion-batterier.

Under en debatt om vätgasbilar och bränslecellteknikpå mässan utvecklade deltagarna en djupare analytisk jämförelse av personbilar med bränslecellsmotorer och vanliga förbränningsmotorer. Analysen visar att bränsleceller i dagsläget kan konkurrera med bensindrivna personbilar, både sett ur ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv.

Forskning på området pågår dock ständigt och för att kunna lösa miljöfrågan som samhället idag står inför, kan bränsleceller vara en viktig pusselbit.