Inviger nytt klimatsmart datacenter

Foto: Kraftringen

Nu har Kraftringens nya datacenter Turbinen invigts. På Gunnesboverket, där datacentret ligger, fanns tidigare en gammal gasturbin som fasats ut från fjärrvärmeproduktionen till förmån för en helt fossilbränslefri fjärrvärmeproduktion. Liksom sin föregångare gasturbinen kommer datacentret att generera värme. Det innebär att efterhand som centret växer kan värmen återvinnas och användas i fjärrvärmenätet. Turbinen blir alltså både ett säkert och klimatsmart datacenter.

– Istället för att riva ner och bygga nytt nyttjar vi byggnaden där det tidigare har stått en stor gasturbin till att skapa ett nytt modernt datacenter, det är ett lysande exempel på hur dåtid möter framtid, säger Thomas Lindsjö chef för datakommunikation på Kraftringen.

– För oss är det viktigt att leva som vi lär. Därför ställer vi höga krav på Turbinen, vilket bland annat innebär att vi kommer kunna återanvända den värme som genereras när datacentret är fullt utbyggt och hela Turbinen drivs av helt förnybar el, delvis lokalt genererad av solcellerna uppe på taket, säger Sezgin Kadir vd och koncernchef för Kraftringen.