Finlands strålsäkerhetsmyndighet kritiserar Fennovoimas säkerhetskultur

Ryska Rosatom som tillsammans med finländska Finnovoima bygger det nya kärnkraftverket Hanhikivi 1 på en udde i Pyhäjoki i norra Finland meddelar att de uppfyller det stränga finska regelverket för kärnkraft. Finlands Strålsäkerhetscentral Stuk har dock en annan uppfattning:.Bild: Toshiba

En otillräcklig säkerhetskultur hos Fennovoima och högsta ledningens bristande engagemang i de verksamhetsmodeller som finns inom kärnbranschen oroar Strålsäkerhetscentralen Stuk.

I sin rapport från början av veckan skriver centralen att det bristande engagemanget bland personer i nyckelställning innebär att planering, implementering och förutsägbarhet blir lidande vid Fennovoimas kärnkraftverksprojekt i Pyhäjoki.

Markarbetet är i full gång på Fennovoimas kraftverkstomt i Pyhäjoki. Bostäder för byggarbetarna finns redan och byggandet av en administrationsbyggnad beräknas börja nästa år.

Fennovoima meddelade för några veckor sedan att man nu också börjar bygga en administrationsbyggnad i anslutning till det planerade kraftverket i Pyhäjoki. I dag ligger huvuddelen av de administrativa funktionerna i Helsingfors. 

Stuk påpekar att tidigare erfarenheter av den här typen av flyttningar visar att de kan stöta på svårigheter. Därför kräver centralen en utomstående utvärdering av flyttningens säkerhetskonsekvenser.

I sin färska rapport konstaterar Stuk ändå att de analyser centralen hittills fått in till stor del är baserade på referenskärnkraftverket Leningrad-2 utanför S:t Petersburg och att vissa ändringar gjorts för Fennovoimas del. Något planeringsmaterial för specifikt för kraftverket eller systemen i Hanhikivi finns inte att jämföra med. Leningrad-2 har precis tagits i drift.

Att Fennovoimas kärnkraftverk ligger efter sin ursprungliga tidtabell har också noterats på hög politisk nivå. När Rysslands premiärminister Dimitrij Medvedev förra vecka besökte Finland uppmanade han vid sitt möte med statsminister Juha Sipilä (C) parterna att påskynda processen så att byggnadsarbetet kan komma i gång.

Det som krävs är en samsyn på säkerhetskulturen och på vilka åtgärder som krävs för att möta Stuks krav. 

– Vi vet att vi har ett behov av att utveckla säkerhetskulturen och att ledningens agerande spelar en central roll i den utvecklingen, säger Fennovoimas vd Toni Hemminki, till Helsingforstidningen HBL.

Enligt Hemminki är arbetsfördelningen den att Rosatom svarar för de frågor som gäller kraftverkstekniken, medan Fennovoima ansvarar för utvecklingen av sin egen verksamhet. Och till den utvecklingen hör bland annat utbildningar i säkerhet och ledarskap.

Det är statsrådet som ska bevilja Fennovoima byggnadstillstånd och det tillståndet beviljas på en föredragning från Näringsministeriet. På ministeriet efterlyser man en samsyn om tidtabellen mellan Fennovoima och Rosatom under höstens lopp.

Källa: STUK/Fennovoima / Hufvudstadsbladet