Rekordstarkt magnetfält

Fusionsreaktorn ITER. Illustration: ITER Organization

Forskare har genererat det starkaste magnetfält som någonsin uppmätts inomhus, vilket skulle kunna öppna dörrar för både materialvetenskapen och fusionsforskningen.

En grupp japanska forskare vid University of Tokyo har genererat ett magnetfält med en styrka på hela 1 200 tesla, vilket är omkring 400 gånger starkare än de magnetfält som genereras i moderna magnetröntgenmaskiner.

Starkare magnetfält har tidigare genererats vid experiment utomhus som använder sig av kemiska sprängämnen, men 1 200 tesla är ett nytt världsrekord för magnetfält genererade inomhus under kontrollerade former.

Utöver att det kan öppna nya dörrar inom fasta tillståndets fysik har det rekordstarka magnetfältet även betydelse för framtida fusionsreaktorer, där forskarna tror att det kan komma att krävas magnetfält med en styrka på 1 000 tesla eller mer.