Konferens med fokus på solenergi i nordiskt klimat arrangerades i Piteå

Bild: Arctic Solar.

Text: Annika Wihlborg

Den 30 augusti arrangerade samverkansprojektet Arctic Solar en heldagskonferens i Piteå med fokus på solenergi i nordiskt klimat. Solenergi är ett relativt outvecklat område i Norrland eftersom det finns en utbredd skepsis kring hur solenergi ska fungera under de mörka månaderna med all snö. Konferensen fokuserade därför på att sprida kunskap om de goda förutsättningarna för solenergi, även i nordiskt klimat.

Arctic Solar syftar till att öka investeringstakten i solenergi bland små och medelstora företag i i norra Sverige, med fokus på kunskapshöjande insatser för att skapa en ökad generell förståelse kring möjligheterna med solenergi hos företag. Arctic Solar arrangerar även seminarier och föreläsningar. Projektet pågår till juli 2020 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Piteå kommun, PiteEnergi och Piteå Science Park. Inom ramen för Arctic Solar utvärderas nya affärsmöjligheter för solceller, dessutom erbjuds rådgivning till företag. Faktum är att det finns fler soltimmar på ett år än man kan tro i de nordligaste delarna av landet. Snön bidrar även till att reflektera och förstärka solenergins effekt.

 

Energiministern invigde solenergipark

I samband med konferensen invigde energiminister Ibrahim Baylan den nya solenergiparken Solvåg, en forskningsanläggning och mötesplats för just solenergi. Solvåg är inriktat på dubbelsidiga solpaneler, vilket även var ett övergripande tema för Arctic Solars konferens.

–Vi vill skapa en norrländsk kunskapsnod för solenergi i kallat klimat, konferensen den 30 augusti var en viktig del av det. På konferensen presenterades bland annat aktuella forskningsrapporter kring dubbelsidiga solpaneler, ett område där det hittills inte funnits särskilt mycket forskning, säger Anna Mård, projektledare för Arctic Solar.

Konferensprogrammet syftade både till att sprida kunskap och inspirera kring solcellsinvesteringar. Bland programpunkterna fanns bland annat en workshop med solenergiforskare från RISE, en föreläsning om stora solcellsanläggningar på tak och byggnader samt en föreläsning om investeringskalkyler för solceller med Bengt Stridh, universitetslektor på Mälardalens högskola. Dessutom presenterades Sveriges första fältstudie av dubbelsidiga solkraftverk. Johan Lindahl från Svensk Solenergi föreläste om trender och aktuella nyheter på solenergimarknaden, medan Björn Ekelund, planerare och arkitekt vid Luleå tekniska universitet föreläste kring solceller utifrån ett design- och arkitekturperspektiv.