ITER-projektet ångar på

Bild 1. Den 30 meter långa, så kallade biosköld- konstruktionen i tokamak-byggnaden blev färdig tidigare i år. ITERs driftaggregat kommer att monteras innanför tokamaks väggar. För närvarande täcks bioskölden av en provisorisk lucka för att skydda de som arbetar nere på byggnadens källarplan. När Tokamak-byggnaden justeras på sin slutliga plats kommer det provisoriska locket att avlägsnas. Därefter förlängs skenorna för lyftkranar tvärs över Tokamaks grop. Först då kan de verkligt svåra aktiviteterna inledas. Foto: ITER
Bild 2. I Tokamak-byggnadens innersta finns en anmärkningsvärd kammare i form av ett rum med avloppstank. Det är femton meter brett och 11 meter högt och det är konstruerat för att ge plats åt sju vattenlagringsbehållare som är nödvändiga för driften av maskinens kylvatten- och vakuumkärltryckssystem. Långa plåtar av rostfritt stål skyddar kammarens nedre delar och dess golv, som för närvarande skyddas mot färgstänk. Entreprenörerna har alldeles nyss avslutat målningen av rummets väggar. Dessutom har 800 inbäddade plattor inmonterats för förankringsutrustning. I augusti installeras stora behållare en efter en genom en öppning i taket. Foto: ITER
Bild 3. På botten av tokamak- kratern kan man nu urskilja en inre cirkel av betong och runda väggar. Detta är den konkreta kronan på verket, så att säga, som kommer att ge stöd åt maskineriet nedanifrån och överföra krafter som har alstrats under driften till den massiva bioskölden. Kryostatbasen - den första stora delen i ITER-maskinens monteringspussel - sitter- på denna vägg, med basen som omfattar en inre cirkel medan den yttre piedestalfälgen kommer att stödja sig på kronväggen, som nu gömds av skenor, som har byggts för lyftkranen. Fyra betonghål behövs innan kronan blir färdig; två är redan klara och en tredje installering planeras inom kort. Foto: ITER
Bild 4. Utsikten från en hög kran visar att den så kallade bioskölden inte består av en komplett cirkelformad struktur så som den ofta beskrivs av ITER-tekniker. Skölden är byggd av 18 horisontella eller slipade rutformiga ytor. Byggteam är för närvarande aktiva runt tokamak-byggnadens centrala del på nivå 3 -L3-. På andra sidan häller team tung betong in i sådana delar av byggnaden som kräver särskilt skydd mot neutroner. Foto: ITER

På ITER - arbetsplatsens centrala yta arbetar flera byggteam aktivt i tre skift varje dag. Det innebär två fulla arbetspass och en tredje på kvällen, då byggnadsställningarna förflyttas och arbetsledarna förbereder nästa arbetsdag.

Internationella fusionsenergiprojektet ITER hoppas en dag kunna generera energi med hjälp av en process som liknar den kärnfusion som ger drivkraft åt solen, till skillnad från befintliga kärnreaktorer som producerar energi genom att dela upp atomer.

Det handlar om världens största internationella samarbetsprojekt sedan Internationella rymdstationen. Sju parter deltar: Japan, USA, Sydkorea, Indien, Ryssland, Kina och EU. Av dessa står EU för 45 procent av kostnaden, och har därigenom också den största delen av industriella kontrakt för anläggningen. Genom EU är även Sverige med på ett hörn.

För ITER:s civilingenjörer och Europeiska byråns byggarbetare gäller det nu att komma ihåg ett viktigt datum i ITER-kalendern, nämligen den första mars 2020, när den första nerbantade utbudet av lyftkranar mellan huvudkontoret och Tokamak-byggnaden behövs för mer omfattande installationsaktiviteter.

Under de kommande månaderna kommer samarbetet i området att öka, eftersom byggteam upp till 2000 personer fortsätter att utföra kontraktsarbete samtidigt som ITER - organisationens entreprenörer inleder installationsarbetet. ITER-organisationen håller på att planera en rad viktiga monteringsuppgifter.

Källa: ITER