Åbo-politiker yrkar på debatt om minikärnkraftverk

Den amerikanska rymdstyrelsen, NASA, planerar att använda en liten kärnkraftsdriven kraftkälla vid längre vistelser på planeter som Mars eller månen. lilla reaktorn har en stirlingmotor till hjälp för att kunna producera elektricitet. Foto: NASA

- Åbo borde skaffa ett eget minikärnkraftverk. Eller man borde åtminstone utreda fördelarna och nackdelarna med ett sådant, säger fullmäktigeledamoten Matti Vähä-Heikkilä (De gröna) i västfinska staden Åbo.

Vähä-Heikkilä anser att det är framtidens lösning för att producera värme. Han efterfrågar en omfattande debatt om minikärnkraftverk.

I USA har en modulär minireaktor fått grönt ljus för fortsatt utveckling. Målet är att ha ett fungerande verk igång i mitten av 20-talet.

- Kärnkraft är verkligen miljövänligt, mer miljövänligt än bioenergi, säger Vähä-Heikkilä till nättidningen Svenska Yle.

Det finns forskning som visar att träd, flis och annan bioenergi inte alls är så koldioxidneutrala som man tidigare trott. Med kärnkraft blir det mindre koldioxidutsläpp, och så klarar man klimatmålet.

Därför har 16 ledamöter i Åbo stadsfullmäktige tecknat under Vähä-Heikkiläs motion om att vi borde minska på utsläppen av växthusgaser i Åbo och Åboregionen med hjälp av SMR-kraftverk, och att Åbo stad ska utreda de praktiska förutsättningarna för det.

Motståndet mot kärnkraft och oron för kärnkraft är ändå rätt stora. I den minigallup som Yle Åboland lät göra fanns det ingen som tyckte att ett minikraftverk i Åbo skulle vara en bra idé.

- Men få vet vad det handlar om. Skillnaden mellan klassiska kärnkraftverk och minikärnkraftverk är nämligen stor, säger Vähä-Heikkilä.

Ett minikärnkraftverk med SMR (small modular reactor) består av flera mindre moduler. Modulerna tillverkas i en fabrik, vilket gör att de blir serietillverkade och enklare att göra.

– Säkerheten är förstås en viktig aspekt och där måste allt ses över. De första prototyperna för minikärnkraftverk byggs som bäst bland annat i Kina och i USA och där ser man så småningom vilka säkerhetsåtgärder och -områden som krävs.

En fördel med minikärnkraftverken, säger Vähä-Heikkilä, är att de är tillräckligt små för mindre orter eller kommuner som inte har behov av flera gigawatt energi. Beroende på storlek och effekt kan minikraftverken ge allt mellan ett tiotal megawatt upp till 300 megawatt. Man kan också bygga ihop flera moduler.

Som jämförelse kommer Olkiluoto 3 att ha en effekt på 1 600 megawatt.

I Åbo kunde hela Åboregionen värmas upp med ett eget kärnkraftverk. Bara under riktigt kalla dagar skulle tilläggsvärme behövas.

Reaktorerna kan också lätt installeras i glesbygden, eller som ett flytande kärnkraftverk.