Dubbel uppsättning metallmolekyler ersätter blyet i perovskiter 

Perovskit är ett medelhårt mineral med sammansättningen CaTiO3 och är en kalciumtitanoxid. Mineralet upptäcktes i Uralbergen i Ryssland av Gustav Rose 1839 och är uppkallat efter den ryske mineralogen Lev Perovski -1792-1856-. Foto: Wikipedia, kredit. Rob Lavinsky

Forskare vid Linköpings universitet och NTU i Singapore har tagit ett nytt steg mot att kunna tillverka solceller och lysdioder i blyfria perovskit-material. 

Perovskit-materialen är enligt forskare världen över de mest lovande för utvecklingen av billiga, miljövänliga och effektiva solceller, menar Linköpings universitet (LIU). De perovskiter som används i dag innehåller dock bly och Feng Gao, universitetslektor vid LIU, blev i höstas utsedd till att utveckla giftfria och dubbla perovskiter, där en dubbel uppsättning metallmolekyler ersätter blyet. 

Weihua Ning och Fang Wang, postdoktorer vid avdelningen Biomolekyär och organisk elektronik vid LIU, har nu lyckats tillverka tunna filmer, en kristall tjocka, av tätt packade kristaller av en dubbel perovskit. 

– Våra kollegor vid Nanyang Technological University i Singapore har visat att sträckan laddningsbärarna kan diffundera i materialet är lång, vilket också är en förutsättning för att det ska vara lämpligt för användning i solceller, säger Feng Gao i ett pressmeddelande.

De tunna filmerna kan användas för det aktiva skiktet i solcellen, där solljuset absorberas. Energieffektiviteten är dock än så länge låg, med bara cirka en procent av energin i solen som blir till elektricitet. 

– Vi har tagit det första stora steget och funnit ett sätt att tillverka det aktiva skiktet och vi har flera goda idéer hur vi i en nära framtid ska kunna öka effektiviteten, säger Feng Gao.

Enligt forskarnas beräkningar finns det över 4000 olika möjliga kombinationer av material som bildar dubbla perovskiter. Med hjälp av teoretiska beräkningar ska de nu också identifiera vilka som är bäst lämpade i framtidens solceller.

Källa: Nanyang Technological University, Singapore & Evertiq