Österrike drar EU-kommissionen inför EG-domstolen

Ungerska kärnkraftprojektet Paksi 2. Foto: Wikipedia, Barna Rovács -Rovibroni

Wien förbereder ett klagomål i EG -domstolen mot Ungerns statliga stöd till kärnkraftprojektet Paks II i, meddelade landet på måndagen. Kommissionen godkände statligt stöd i mars 2017 och överklaganden bör vara inlemnade senast den 26 februari.

- Vi har kommit överens om att ett klagomål på EU-nivå mot statligt stöd, som Europeiska kommissionen har beviljat, är möjligt och rättsligt verkställbart, hållbarhetsminister Elisabeth Sade Köstinger.

- Kommissionen kommer att försvara sitt beslut i domstolen, sade EU - kommissionens talesman Ricardo Cardoso. Den ungerska premiärministerns kontor betonade i ett e-postmeddelande att Paks II kommer att garantera att landets el är "billig, pålitlig och säker" på lång sikt.