HZI bygger Europas största avfallsförbränningsanläggning i Istanbul

Avfallsförbränningsanläggning ska generera 70 MW el från 1 miljon ton avfall per år. Foto: Hitachi Zosen Inova AG -HZI

Energi- och avfallsteknikföretaget Hitachi Zosen Inova AG (HZI) med huvudkontoret Schweiz har meddelat att det har undertecknat ett kontrakt med Istanbuls kommunala bolag, Metropolitan Municipality (IMM) om byggandet an en avfallsförbränningsanläggning, som klarar av att generera 70 MW elektrisk kapacitet från 1 miljon ton avfall per år.

Avfallsförbränningsanläggning blir den första EfW-anläggningen för kommunalt fast avfall (MSW) i Turkiet och den största i sitt slag i Europa.

Undertecknandet av kontraktet för Turkiets första och Europas största ”Waste-to-Energy” - anläggning (EfW), som ägde rum i höstas mellan Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) och ett konsortium bestående av HZI och det turkiska byggföretaget Makyol var en signal som inledde byggandet av anläggningen.

Enligt parterna varade planeringen av anläggningen flera år. Det är den första EfW-anläggningen för kommunalt fast avfall (MSW) i Turkiet. Förutom design och konstruktion omfattar kontraktet även drift och underhåll av en nyckelfärdig anläggning under minst ett år.

Avfallsförbränningsanläggningen kommer att ligga närheten av Istanbuls nya flygplats i nordväst om staden. Från och med år 2021 kommer anläggningens tre förbränningsrör att bearbeta cirka 15 procent av stadens fasta avfall per år och generera cirka 70 MW elektricitet.

Förutom HZI: s många positiva referenser över hela världen var det framför allt de tekniska aspekterna var avgörande för beställaren IMM vid tilldelning av kontraktet.

Istanbul är HZI: s första projekt i Turkiet. Regionen har enorm potential när det gäller behov av miljövänlig och återvinningsinriktad avfallsförbränning.

- Som ett internationellt företag är vi stolta över att ha uppnått denna viktiga milstolpe i avfallshantering i Turkiet tillsammans med våra partner, vilket banar vägen för ytterligare EfW-projekt framöver, säger Franz-Josef Mengede, VD på HZI.

Den nya fabriken kommer också att ge lukrativ ekonomisk utdelning för regionen. Mer än en femtedel av alla komponenter produceras av lokala företag, medan allt arbete i samband med byggandet, som pågår för fullt, kommer att utföras uteslutande av lokala arbetstagare.

Källa: Bioenergy International