Värmetesterna slutförda i nybyggda ryska kärnreaktor Rostov 4

Kärnkraftverket med fyra reaktorenheter i Rostov, Ryssland. Bild: Rosatom

Reaktorutrustningen i enhet 4 i Rostovs kärnkraftverk i Ryssland har genomgått en serie av värmetester.  Denna nybyggda VVER-1000/V-320 - reaktor kommer enligt planerna att starta i slutet av detta år. 

Atomproekt, det statliga kärnkraftföretaget Rosatoms teknologiska dotterföretag, meddelade att testerna är en obligatorisk del av förberedelserna för den fysiska igångsättningen i form av en bränslebelastning.

Rostov-anläggningen ligger vid stranden av Tsimlyansk-reservoar, nästan 14 km från staden Volgodonsk. Totalt fyra 1000 MWe VVER-tryckvattenreaktorer har projekterats på denna plats sedan början av 1980-talet. Bygget av enheterna 1 och 2 började snabbt, men igångsättningen gick i stöpet i början.

Enheterna 1 och 2 inledde slutligen kommersiell verksamhet i mars 2001 respektive oktober 2010. Enhet 3 anslöts till nätet i december 2014. Ett år senare installerades reaktortryckskärlet i enhet 4.

Test av det hermetiskt inneslutna systemet i fjärde reaktorbyggnaden slutfördes i början av september 2017.

I ett uttalande den 16 oktober meddelade Atomproekt att dess specialister hade avslutat hela prövningsfasen, däribland en rad övertryckstester av reaktorns säkerhetssystem i den första och andra kretsen, drifttest av huvudcirkulationspumpar och strömförsörjningssystemet i händelse av hjälpbehov. Dessutom verkställdes en omfattande verifiering av reaktorns kontrollsystem.

 

Källa: VNN