Örtoftaverket levererar åter el och värme

Foto: Kraftringen

Efter sommarens revision tar nu Kraftringen åter Örtoftaverket i drift. Då har kraftvärmeverket både en förbättrad effekt och ytterligare minskad miljöpåverkan.

– Efter sommarens uppehåll har vi både ökat Örtoftaverkets effekt med 3 procent och uppgraderat rökgasreningen för att ytterligare minska vår miljöpåverkan, säger Fredrik Fackler, produktionschef på Kraftringen.

Kraftringen har också arbetat målmedvetet för att stabilisera fjärrvärmens prisutveckling. 2016 låg fjärrvärmepriset kvar på samma nivå som 2015 och tack vare kostnadseffektiviseringar kan Kraftringen inför 2017 sänka priset på standardprislistan med 2,5 procent. Ambitionen är sedan att inte göra någon prishöjning under de följande två åren.

Framgångsrik bränsleväxling i storskaliga fjärrvärmesystem har varit avgörande för att Sverige kraftigt minskat utsläppen av svavel, kväve, koldioxid och stoft. Bygget av det kraftvärmeverket i Örtofta har bidragit till Kraftringens omfattande reducering av produktionens koldioxidutsläpp och senast år 2020 kommer Kraftringens produktion av el och värme att vara helt fossilbränslefri.