Japanskt kärnkraftverk skyddas med barriär

Hamaoka kärnkraftverk i Japan förses med en barriär mot tsunami som kan orsakas av jordbävningar. Foto: E-109

Japan har byggt färdigt en 2,4 kilometer lång och 22 meter hög barriär som ska skydda kärnkraftverket Hamaoka från en potentiell tsunami.

Hamaoka är förlagt rakt över subduktionszonen vid mötet mellan två tektoniska plattor, där nästa större Tokai-jordbävning redan borde ha inträffat. Den 30 januari 2009 togs därför de två äldsta, Hamaoka-1 och Hamaoka-2, permanent ur drift av säkerhetsskäl.

Hamaoka ligger i ett område som enligt experter hotas av ett enormt jordskalv. Japanska myndigheter beräknar att ett sådant skalv kunde förorsaka en närmare 20 meter hög flodvåg.

Arbetet med att bygga barriären inleddes efter Fukushimakatastrofen i mars år 2011. Kärnkraftverket Hamaoka, som har kallats världens farligaste kärnkraftverk, stängdes i maj år 2011 på begäran av den japanska regeringen.

Elbolaget Chubu Electric, som äger kärnkraftverket, har nu bett myndigheterna ta ställning till om två reaktorer kan startas igen.

Anläggningen var i övrigt konstruerad för att klara en jordbävning av magnituden 8,5. Sandbankar upp till 15 meters höjd utgjorde hitintills försvar mot tsunamivågor upp till 8 meters höjd. Då kylvattnet tas via tunnel från ett djupvattenintag, förses även djupvattenintagets utlopp innanför vågbrytarna med förstärkningar för att klara översvämning.