Miljardinvestering för vindkraft i Västernorrland

Översiktsbild över en del av det område som kommer husera vindkraftverken. Foto: EON

Nysäter Wind AB, som ägs gemensamt av Credit Suisse och EON, bygger två vindkraftsparker cirka fyra mil nordost om Härnösand och i början på 2022 ska 114 turbiner stå klara för elproduktion. Fram till dess pågår skogsröjning, vägarbeten och montage av vindkraftverken som får en genomarbetad lokalisering.

 

Text: Robert Gabrielsson

 

De två områdena är lokaliserade strax norr om samhället Viksjö i Västernorrland. SCA står som ägare för den huvudsakliga delen av marken och var också de som startade arbetet med vindparksområdet. Efter ett par år tog EON över och har sedan dess drivit utvecklingen. I höstas såldes 80 % av projektbolaget till Credit Suisse.

– Det är en bra placering och det är nog kanske den mest uppmätta vindkraftsplaceringen som finns. Det har funnits mätmaster här i många år så därför finns det också god kunskap om hur vindförhållandena ser ut, säger Per Nordlund, vd för Nysäter Wind AB.

 

Förberedande arbete har startat

 

Vindkraftsparken är uppdelad i två områden med cirka 1 till 2 mil mellan områdenas ytterkanter. Det ena området, Hästkullen, kommer att husera 73 turbiner och det andra, Björnlandhöjden, 41 turbiner. Vindparkerna ligger på varsin sida om riksväg 331 och arbetet med skogsröjning samt vägberedning är igång.

– Det ska in en del stora kranar så det är mycket arbete med kranarnas fundament. EON håller också på att förstärka regionnätet. Det kommer även att byggas en ny stamnätspunkt för anslutning till stamnätet. I övrigt pågår trädfällning för ledningsgator och under våren, när vädret tillåter, så startar vi upp arbetet med vindkraftverkens fundament, säger Per Nordlund.

 

Köpare ej offentliggjord

 

Vindkraftsparkerna är en investering på fem miljarder kronor, vilket gör det till den största investeringen i Härnösands kommun någonsin. Den första etappen är beräknad klar till början av 2021. I början på 2022 ska samtliga 114 turbiner stå klara för elproduktion och vart elen då ska distribueras är i skrivande stund fortfarande oklart.

– Det finns en köpare men den är inte publik än. Vi får en installerad effekt på cirka 475 MW. Den siffran kan komma att variera en del till slut men det blir ungefär 4 MW per turbin. Nordex är totalentreprenör och kommer att leverera samtliga vindkraftverk inom ramen för ett omfattande så kallat EPC-avtal.

 

Transportfrågan i centrum

 

Området har en fördelaktig placering när det kommer till transporter. Det finns två hamnar inom räckhåll, i Söråker och i Härnösand. Hamnen i Härnösand är troligen den som i huvudsak kommer att användas.

– Bladen, som är 70 meter långa, transporteras via sjö och landsväg. Eftersom området ligger relativt nära hamnen så har vi en ganska bra logistik här. Det behöver också vara vägar som klarar den stora belastningen, det är långa och tunga pjäser som ska transporteras. Vägen får inte ”böjas” för mycket vare sig i höjd eller sidled. Transportfrågan är väldigt central och vi är extremt fokuserade kring hälso- och säkerhetsaspekterna, vi får inte ha några olyckor, säger Per Nordlund.

 

Finns det något unikt med just detta vindparksområdet?

 

– Det är väldigt väl förberett. Det finns god förhandsinformation om hur vindförhållanden är vilket ger en större trygghet i den förväntade produktionen än vad man haft i många andra sammanhang. Utvecklingen går kontinuerligt framåt, varje park som byggs har ny teknik och blir bättre. Man kan köra på högre verkningsgrad och i svårare vindförhållanden, starta tidigare och stoppa senare. Kostnaden har trappats ner efter hand och numera får man ut mer energi när man egentligen gör samma grundinsats som tidigare.

 

 

 

Faktaruta:

 

114 turbiner placeras i två olika områden strax norr om samhället Viksjö i Västernorrland, cirka fyra mil från Härnösand. Nordex är totalentreprenör och levererar samtliga vindkraftverk. Nysäter Wind AB är byggherre, och EON har uppdraget att se till att projektet färdigställs. Slutgiltig driftsättning är planerad till tidigt 2022 och projektet är en investering på fem miljarder kronor. Detta är enligt Härnösands kommun i särklass den största investering som någonsin gjorts i kommunen. När vindkraftsparken är färdigställd förväntas den sysselsätta cirka 15 personer. Vindförhållandena är väl analyserade och förväntningarna på den framtida elproduktionen är därmed relativt säkra. Tornen är mellan 125 och 150 meter höga, tillsammans med bladen får de en total höjd på mellan 175 och 220 meter. Turbinerna tillsammans förväntas få en installerad effekt på cirka 475 MW.

 

Källor: Nysäter Wind AB & Härnösands kommun