Uran från havet

Forskare demonstrerar en mer effektiv metod för att utvinna uran ur havsvatten. Illustration: Alexander Ivanov/Oak Ridge National Laboratory, U.S. Dept. of Energy

Amerikanska forskare har demonstrerat ett nytt bioinspirerat material som på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt kan utvinna uran ur havsvatten.

En grupp forskare från det amerikanska energidepartementets Oak Ridge National Laboratory och Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California Berkeley samt University of South Florida har utvecklat ett material som selektivt binder upplöst uran med en billig polymerabsorbent. Forskningen skulle kunna bidra till att man tar sig förbi flaskhalsar när det gäller kostnad och effektivitet i samband med utvinning av uranresurser ur haven för hållbar energiproduktion.

- Vårt tillvägagångssätt är ett viktigt steg framåt. Vårt material är skräddarsytt för att välja uran över andra metaller som finns i havsvatten och kan enkelt återvinnas för att användas igen, vilket gör det mycket mer praktiskt användbart och effektivt än de absorbenter som utvecklats tidigare, säger Ilja Popovs från Oak Ridge National Laboratory.

Forskarna hämtade inspiration från kemin hos järnhungriga mikroorganismer, som utsöndrar naturliga föreningar som kallas för sideroforer för att suga ut väsentliga näringsämnen som järn från sina värdar.

- Vi skapade i princip en konstgjord siderofor för att förbättra hur material väljer och binder uran, förklarar Ilja Popovs.

En fungerande metod för utvinning av uran ur saltvatten skulle erbjuda ett hållbart alternativ till gruvbrytning av uran och skulle kunna hålla igång kärnkraftsproduktionen i flera tusen år.