Täcker lagerfastighet med 892 solcellspaneler

Bild: Martin & Servera.

Martin & Servera Logistik har beslutat att installera en solcellsanläggning på taket på lagerfastigheten i Enköping. Solcellsanläggningen är på 254 kilowatt och beräknas ge en koldioxidbesparing på cirka 18 ton årligen. 

Bolaget har sedan tidigare en solcellsanläggning i Umeå och nu utökas med ytterligare en anläggning i Enköping. Umeå-anläggningen producerade 162 MWh solenergi under 2018. Anläggningen i Enköping beräknas ge cirka 230 MWh årligen. Det motsvarar hushållselen för 46 normalstora villor. Man kommer att använda hela den elproduktion som solcellsanläggningen producerar i den egna verksamheten.

Totalt 892 solcellspaneler kommer täcka 3 000 kvadratmeter av taket i Enköping.

I Sverige står solenergi idag bara för 0,2 procent av den totala elproduktionen. Det finns utrymme för upp emot 10 procent av total elproduktion via solenergi.