En demonstrationspark för vågenergi beviljas 12,8 miljoner euro

FORESEA-projektet hjälper små och medelstora företag att undersöka oceanenergiteknik i reella havsförhållanden och bevisa att energin kan genereras ekonomiskt från havet genom att man ger fri tillgång till Nordvästeuropas och världens ledande nätverk av testcenter. Foto: Foreseaprojektet

Det nya Interreg NWE-projektet Ocean DEMO lanserades officiellt i slutet av januari 2019. Därmed finansieras utveckling av marina förnybara energiteknologier, produkter och tjänster, som kommer att testas i naturliga havsmiljöer.

Ocean DEMO riktar sig specifikt till flera mekaniska havsenergianläggningar.

Testanläggningen gör det möjligt för forskare att närma sig marknaden i och med att de kan demonstrera sin teknik i full kommersiell skala.

Ocean DEMO-projektet kommer att lämna in de första ansökningarna i år och anläggningen beräknas bli installerad från och med 2020 till 2022.

Övergången från enskilt aggregat till en hel pilotpark i stor skala är avgörande för oceanenergisektorns framtid.

Uppgradering till flera anordningar bidrar till att förbättra våg- och havsteknologins konkurrenskraft genom att kostnaderna minskar över hela försörjningskedjan. Övergången kräver högre kapitalinsatser och investerare vill ha bevis på räntabel affärsmässighet innan de blir mer involverade.

Ocean DEMO kommer att underlätta övergången till pilotparker genom fritt inträde till Europas världsledande nätverk av följande öppna testcentraler:

EMEC - European Marine Energy Center, Storbritannien - Projektledare

DMEC - Dutch Marine Energy Center, Nederländerna

Centrale Nantes/SEM-REV - Site d'Expérimentation en Mer pour la Recreatie de l'Énergie des Vagues, Frankrike

SmartBay - Irland

Ocean DEMO kommer att likna det mycket framgångsrika FORESEA-projektet, som ger fri tillgång till öppna testcentraler för testning av enskilda maskiner.

FORESEA har hjälpt till att bevisa den enorma potentialen som finns inom oceanenergi, med 19 teknologier som används redan idag och man räknar med att det kommer att presenteras fler tekniska lösningar i år.

Projektet Orbital Marine Power, som genererade över 3 gigawatt el på ett år, visade att tekniken fungerar och kan bli en del av Europas förnybara energimix.

Industrikoncernen Ocean Energy Europe kommer att kanalisera projektets framgångar och erfarenheter till koncernens internationella nät av anställda inom havsenergibranschen, vilket säkerställer bred spridning över hela sektorn.