Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Energibranschens investeringar på rekordnivå

Kjell Jansson, vd för Svensk Energi. Foto: Helena Wihlborg
Kjell Jansson, vd för Svensk Energi. Foto: Helena Wihlborg
Publicerad av
Tommy Ekholm - 28 maj 2012

Energibranschen investerar i Sverige som aldrig förr. För första gången hamnar energibranschens årliga investeringar på över 40 miljarder kronor. Det visar investeringsenkäten från Statistiska Centralbyrån.

Jämfört med ifjol uppvisar energibranschen i år en ökning av investeringarna med 20 procent till totalt 41,6 miljarder kronor. Energibranschens ökande roll som ekonomisk motor blir tydlig vid jämförelse med övrig industris investeringar. Där är årets notering oförändrad mot förra året, 55 miljarder kronor.

– SCB visar att energibranschen, trots lågkonjunktur och finanskris, är en allt viktigare ekonomisk motor för Sverige. Vi flaggade upp för fem år sedan, att vi gick in i en tioårsperiod med investeringar på 300 miljarder kronor totalt. Vi håller med råge den takten, säger Kjell Jansson, vd för Svensk Energi.

Däremot befarar Kjell Jansson att det kan bli en nedgång under de kommande åren. Skälet till det är Energimarknadsinspektionens beslut i höstas om dramatiskt sänkta investeringsramar i samband med övergången till förhandsreglering av elnätsföretagen.

– Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsramarna för åren 2012-2015 kom som en obehaglig överraskning. Innebörden av besluten var att elnätsföretagen gick miste om drygt 30 miljarder i investeringsutrymme för den aktuella perioden. Det kommer dess värre att märkas. Det är extra olyckligt i ett läge då vi ser starkt behov av utveckling kring smarta elnät, säger Kjell Jansson.      

I sammanhanget nämner Kjell Jansson också den utbyggnad av elnätet som krävs för att ta hand om all tillkommande vindkraftsproduktion. Även här är återhållna intäktsramar ett problem.

Investeringssiffrorna omfattar de samlade satsningarna som görs inom hela energibranschen. Svenska Kraftnäts utbyggnad av stamnätet, infrastrukturen kring gas och fjärrvärme, fortsatta satsningar på att trygga leveranssäkerheten i elnäten, den massiva utbyggnaden av vindkraft, uppgraderingar av kärnkraften och vattenkraften är de huvudsakliga områden som branschen investerar i. I siffrorna ingår även vattenverk, reningsverk och anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering.

Annons