Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 22 2018
Senaste Nytt

Kärnkraft

Ungerska kärnkraftverket i Paks. Foto: MVM Paksi
Ungerska kärnkraftverket i Paks. Foto: MVM Paksi

Ungern har förbättrat sitt nukleära regelverk

Ett internationellt uppföljningsuppdrag, som har genomförts av ett team från det Internationella atomenergiorganet (IAEA), visar att Ungern har gjort "betydande förbättringar" ifråga om landet regelverk för kärnenergi och strålskydd sedan 2015,

Teamet med det entydiga namnet, Integrated Regulatory Review Service (IRRS) avslutade den 1 oktober ett åtta dagars uppföljningsuppdrag för att granska Ungerns tillämpning och genomförande av de rekommendationer och förslag som gjordes i samband med teamets tidigare besök i 2015.

Ryska Rosatom som tillsammans med finländska Finnovoima bygger det nya kärnkraftverket Hanhikivi 1 på en udde i Pyhäjoki i norra Finland meddelar att de uppfyller det stränga finska regelverket för kärnkraft. Finlands Strålsäkerhetscentral Stuk har dock en annan uppfattning:.Bild: Toshiba
Ryska Rosatom som tillsammans med finländska Finnovoima bygger det nya kärnkraftverket Hanhikivi 1 på en udde i Pyhäjoki i norra Finland meddelar att de uppfyller det stränga finska regelverket för kärnkraft. Finlands Strålsäkerhetscentral Stuk har dock en annan uppfattning:.Bild: Toshiba

Finlands strålsäkerhetsmyndighet kritiserar Fennovoimas säkerhetskultur

En otillräcklig säkerhetskultur hos Fennovoima och högsta ledningens bristande engagemang i de verksamhetsmodeller som finns inom kärnbranschen oroar Strålsäkerhetscentralen Stuk.

I sin rapport från början av veckan skriver centralen att det bristande engagemanget bland personer i nyckelställning innebär att planering, implementering och förutsägbarhet blir lidande vid Fennovoimas kärnkraftverksprojekt i Pyhäjoki.

Annons