Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Stark utveckling för solenergin i Skåne

Foto: Energikontoret Skåne
Foto: Energikontoret Skåne
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 mar 2016

Under 2015 växte elnätsansluten solenergi i Skåne med 57 procent. Det visar Solar Region Skånes årliga kartläggning.

Sedan slutet av 2014 har det skett en ökning med 57 procent, både i antalet anläggningar och avseende anläggningarnas sammanlagda kapacitet. Totalt 948 solcellsanläggningar fanns anslutna till det skånska elnätet vid utgången av 2015, med en total sammanlagd effekt på 13 403 kilowatt. På ett år kan dessa solceller producera cirka 12 miljoner kilowattimmar förnybar el.

Kartläggningen visar att endast hälften av solcellsanläggningarna, 54 procent av den totala effekten, är godkända för att få elcertifikat för sin förnybara el. Detta visar enligt Solar Region Skåne på en brist hos elcertifikatsystemet, som är avsett att gynna all utbyggnad av förnybar elproduktion – småskalig såväl som storskalig. Solar Region Skåne anser att elcertifikatssystemet bör förenklas och anpassas för småskaliga anläggningar, så att det gäller lika för all förnybar elproduktion och att all el från solenergi kan införlivas i elcertifikatsystemet.

I kartläggningen kan också utläsas att endast en mindre andel, omkring 39 procent av den installerade effekten, har fått utbetalat solcellsstöd. Detta beror troligen bland annat på de långa handläggningstiderna för det statliga solcellsstödet, ofta längre än två år. Det är viktigt att handläggningstiderna för stödet kortas så att det kan gynna solcellsmarknaden på bästa sätt.

Annons