Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Fortsatt stigande elpriser

Publicerad av
Tommy Ekholm - 16 mar 2016

Under den gångna veckan så blev systempriset 8 procent högre jämfört med veckan innan och hamnade på 24,1 euro/megawattimme i veckomedel. Det visar Ei:s veckosammanställning.

Spotpriserna i de svenska elområdena steg också under veckan, men elområde 1-3 låg ändå strax under systempriset. Område 4 var samma som systempriset.

Frontkontrakten på terminsmarknaden för april, kvartal 2 och årskontraktet för 2017 från förra veckans nivåer. Aprilkontraktet steg mest med 10 procent.

Bränslepriser för både olja och kol för kommande kvartal steg. Priset på naturgas sjönk något. Veckomedelpriset på olja steg mest med 9 procent från veckan innan.

Det har varit något varmare än normalt under veckan och mindre nederbörd än normalt. Magasinfyllnadsgraden är fortsatt över medianen för Norden (50 procent) och strax under median i Sverige (38 procent).

Tillgängligheten i kärnkraften var under veckan 91 procent i Sverige. Ringhals 2 är ur drift för underhåll och reparationer sedan mitten av augusti 2014 och beräknas åter 17 september 2016. Årets revisioner startar med O1 som går den 28 mars.

Annons