Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 26 2017
Senaste Nytt

Toppnyheter

Foto: Andreina Schoeberlein
Foto: Andreina Schoeberlein

ASRE tecknar avtal med Nanjing Gold Dragon

Installation av solenergianläggning

ASRE i Kina, SolTechs dotterbolag, har tecknat en order med Nanjing Gold Dragon Bus Co. Ltd. Ordern gäller installationen av en solenergianläggning på åtta megawatt som beräknas ge årliga intäkter på cirka 12 miljoner kronor.

Avtalet sträcker sig 25 år och de ackumulerade intäkterna väntas uppgå till cirka 300 miljoner kronor. I och med denna order har ASRE i dagsläget en orderstock om 17,4 megawatt av 2017 års mål om 50 megawatt.

Värtaverket. Foto: Fortum Värme
Värtaverket. Foto: Fortum Värme

Nu ska kolet i Stockholm fasas ut

Fortum Värme bygger nytt i Lövsta

Som en del av resan att nå ett energisystem baserat på 100 procent förnybara och återvunna bränslen planerar Fortum Värme att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i nordvästra Stockholm.

Satsningen är en del i resan till en resurs- och klimatneutral fjärrvärme i Stockholm och därmed också ett stort steg på vägen för att nå stadens klimatmål tidigare än 2040. Satsningen bidrar också till att frigöra Hässelbyverkets tomt för bostäder och till att avveckla det sista kolet i Värtan.