Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 29 2017
Senaste Nytt

Toppnyheter

Leibstadt kärnkraftverk i Schweiz. Foto: Wikipedia, kredit IAEA
Leibstadt kärnkraftverk i Schweiz. Foto: Wikipedia, kredit IAEA

Schweizarna röstade för avveckling av kärnkraften

Schweizarna har röstat för att avstå från kärnkraften i en folkomröstning. Drygt 58 procent röstade för att ersätta den befintliga kärnkraften med förnybara energikällor som vatten-, sol- och vindkraft. Schweiz har fem kärnreaktorer som producerar kring en tredjedel av landets el. 

Många schweizare är dock rädda för att alplandskapen kan ta skada då landet måste bygga allt fler vind- och solkraftverk. I slutet av fjolåret röstade schweizarna mot att skynda på nerkörandet av kärnkraftverken.

Testobjektet – ett vertikalaxlat vindkraftverk av typen H-rotor – ägs av Uppsala Universitet och är placerat strax utanför Falkenberg. Foto: Högskolan i Halmstad/Uppsala Universitet
Testobjektet – ett vertikalaxlat vindkraftverk av typen H-rotor – ägs av Uppsala Universitet och är placerat strax utanför Falkenberg. Foto: Högskolan i Halmstad/Uppsala Universitet

"Vertikalaxlade vindkraftverk är tystare än horisontalaxlade"

Enklare underhåll

I ett forskningsprojekt från Högskolan i Halmstad och Uppsala Universitet har ett stort vertikalaxlat vindkraftverk utvärderats. Kraftverkets fysiska aspekter har studerats och resultaten visar bland annat låga ljudnivåer och bra egenskaper för alstring av vindenergi vid turbulenta förhållanden.