Dansk fjärrvärme kan leverera nästan hälften av landets klimatmål

Dansk fjärrvärme från avfallsanläggningen Lisbjergs Förbränning i Århus. Foto: Wikimedia, kredit: RhinoMind -

Den danska fjärrvärmesektorn kan leverera 44 procent av det danska parlamentets klimatmål fram till 2030, enligt det danska fjärrvärmeverket. Detta måste göras genom omstrukturering av kraftvärmeanläggningar och hus som använder olja och gas för uppvärmning, säger branschorganisationen.

År 2030 är målet att landets nästan 400 fjärrvärmeföretag ska omvandlas till 100 procent hållbar energi. Samtidigt, om Danmark konverterar de 500 000 bostäder som fortsätter att använda fossil energi för uppvärmning och realisera potentialen att leverera värme till industrin, kan fjärrvärmesektorn leverera så mycket som 44 procent av Folketings mål av 70 procents minskning 2030.  

Detta är en uppgift som fjärrvärmesektorn tar på sig. Detta kommer att bli en stor uppgift, men långt ifrån omöjlig, säger Kim Mortensen, chef för dansk fjärrvärme, som är branschföreningen för landets nästan 400 fjärrvärmeföretag.

- Fjärrvärmesektorn är, isolerat sett, den sektor som kan ge det största bidraget till att uppfylla Folketingets klimatmål senast 2030. Vi kan tillhandahålla totalt 44 procent av den nödvändiga koldioxidminskningen om företag ges denna möjlighet. Vilja och förmåga finns där, säger Kim Mortensen.

I sitt nya förslag erbjuder Dansk fjärrvärme sitt bud på vad som behövs för att sektorn ska leverera de många minskningarna. Framtidens gröna värme måste komma särskilt från fler värmepumpar, överskottsvärme, solvärme och geotermisk kompletterad med hållbar biomassa.