Kraftvärme

Wärtsilä kommer att leverera fem 31SG -motorer till ett kraftverk, som ägs av ett oljebol ag i Argentina. Den gasdrivna anläggningen kommer att ha en initial kapacitet på 57,4 megawatt, men effekten kan senare ökas till 90 megawatt . Den el som produceras kommer främst att användas för att förvalta...
En ny tysk regeringsrapport, som beskriver Tysklands misslyckade försök att minska utsläppen ökar trycket på landets kolkommission att bli överens om en snabb plan för utfasning av befintliga kolkraftverk. Arbetet i landets kolkommission går därmed in i en kritisk fas när det gäller globalt...