Kärnkraft

Finlands Arbets- och näringsministerium tillsatte den 18 oktober 2019 en arbetsgrupp med uppdrag att bereda en totalreform av landets kärnenergilag. Mandatperioden för arbetsgruppen som leds av industrirådet Liisa Heikinheimo är 21.10.2019–18.6.2020. Målet är att utveckla den reglering av...
Finländska strålsäkerhetscentralen Stuk beviljar driftstillstånd för Industrins Krafts nya kärnkraftsenhet OL3 i Euraåminne. I ett utlåtande till Arbets- och näringsministeriet säger Stuk att det inte finns några hinder för tillståndet, reaktorn är säker att använda. Slutligt beslut fattar...