Nytt samarbete om produktion av grön ammoniak i Norge

Foto: St1

Energibolagen St1 Nordic Oy och Horisont Energi AS meddelade nyligen att de undertecknat ett samförståndsavtal för gemensam utveckling av ett grönt ammoniakprojekt i Finnmark, norra Norge. Målet för partnerskapet är att producera grön ammoniak för en mängd olika förnybara energiprodukter för transport och industri.

St1 och Horisont Energi kommer att genomföra förstudier om potentialen för grön ammoniakproduktion i Finnmark baserat på elektrolys med hjälp av vindkraft, väte från olika gröna råvaror, och dessutom utforska användningen av flera nya och alternativa tekniker inom grön ammoniakproduktion. ”Parterna kommer också att utvärdera hela värdekedjan för negativa utsläpp - från koldioxidavskiljning till slutlagring - för att skapa koldioxidreduceringskrediter (CRC) för kommersialisering och för att bidra till utvecklingen av relaterad lagstiftning”, skriver St1 i ett pressmeddelande.

Från vindkraft till grön ammoniak

Genom att kombinera sina kompetenser inom sina respektive områden hoppas parterna utveckla en livskraftig icke-fossil ammoniakvärdekedja från råmaterial till slutkonsument. Som en del av studien kommer partnerna också att utvärdera potentiella platser för produktion av grön ammoniak i Finnmark. Elektrolysen kommer att kräva den vindkraft som St1 planerar att producera i Finnmark. St1 har redan lämnat in en ansökan om tillstånd för utveckling av Davvi vindpark (800 MW).

Positiva resultat från förstudierna kan leda till att det gemensamt utvecklas en grön hybrid ammoniakanläggning.

– Driven av vår vision att vara en ledande europeisk leverantör av ren energi och koldioxidlagringstjänster, är vi glada över att gå samman med St1 för att marknadsföra gröna produkter och utforska affärsmodeller för negativa utsläpp, som en del av den globala utvecklingen av minskande koldioxidutsläpp. Grön vätgas omvandlad till ammoniak möjliggör den fulla potentialen hos förnybara energikällor, säkerställer energisystemets effektivitet och möjliggör en koldioxidneutral bränsle- och värmekälla för våra hem, transporter och industri, vilket gör det till ett starkt verktyg för att uppfylla EU: s klimatmål, säger Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, VD för Horisont Energi.

– Att ta bort fossil koldioxid från transport- och industrisektorn är en massiv utmaning och för att lösa den måste vi koppla ihop energisektorn med transportsektorerna för slutanvändning inom marin-, luftfarts- och vägtransport såväl som industri, säger Kristine Vergli Grant-Carlsen, VD för St1 Norge.