Höjdarföretaget med koll på skorstenar

Foton: Erab

Ända sedan starten för snart 60 år sedan har familjeföretaget Erab varit marknadsledande på att besikta och renovera industriskorstenar. Framgångsreceptet bygger på en kombination av erfaren och  kompetent personal och nytänkande arbetssätt, som exempelvis högeffektiva robotar. Företaget är nu inne i en expansiv fas. Landets betongskorstenar är i dåligt skick och behöver snabbt åtgärdas. Dessutom satsar man stort på att utvidgaverksamheten till att även utföra betongarbeten på broar, parkeringshus och hamnar.

- På 1960-talet så ökade antalet skorstenar av betong markant då det ansågs vara ett starkt och i princip underhållsfritt material. Underhållet på många av dessa betongskorstenar är eftersatt och vi ser nu när vi besiktar att behovet av åtgärder är mycket stort. De närmaste åren kommer vi att få avsätta stora resurser till att åtgärda och reparera dessa betongskorstenar, säger Daniel Bosäter, vd och delägare av Erab.

För att snabbt kunna reparera skadad betong har man därför satsat stort och bland annat precis investerat i en ny torrbetongspruta med hög kapacitet.

– Ja, det känns kul och den levereras nu i dagarna. Med vår nya torrbetongspruta så kan vi spruta på betong betydligt fortare än med de mer traditionella metoderna och med bättre kvalitet, det sparar både tid och pengar för kunden, anser Daniel Bosäter.

bild

 

Effektiv och miljövänlig vattenbilning

Ytterligare en stor investering som Erab precis gjort för att mer effektivt kunna hantera det stora inflödet av uppdrag som gäller betong- renoveringar är ett robotiserat vattenbilnings- system med hög kapacitet.

– Den nya utrustningen är något utöver det vanliga och något av det kraftfullaste som finns här i landet. Detta är en tung investering som vi gör, men något vi kommer att tjäna på i längden, liksom kunden som får jobbet gjort snabbare och bättre. Vår miljövänliga vattenbilning hjälper också kunden att uppfylla sina miljömål, säger Daniel.

 

bild

 

24 timmar i sträck

Vattenbilning är också mer skonsamt och effektivt. Genom sin precision spolar den robotiserade vattenbilningen enbart bort skadad betong, medan den friska lämnas kvar. Det finns därför ingen risk att nya mikrosprickor uppstår eller att armeringsjärnen skadas. Järnen blir tvärtom rengjorda från korrosion i samma veva, medan det vid handbilning oftast blir kvar lite rost.

– Investeringen är också ett stort lyft för våra medarbetare, att bila för hand sliter hårt på kroppen och riskerar att leda till vibrations- och förslitningsskador. Med vår nya metod så kan vi arbeta lugnt och metodiskt utan någon oro för dessa förslitningsskador, säger Daniel.

Genom att betongen och järnen blir ren- gjorda under högt tryck blir det kliniskt rent och det går sedan snabbt att impregnera, rostskyddsmåla och gjuta ny betong.

 

bild

 

Från kyrktorn till industriskorstenar världen över

Ja, mycket har hänt inom industriskorstenar sedan Daniel Bosäters pappa, Sune Bosäter, grundade Erab i Örebro på 60-talet. Det började lokalt hemma i Örebro, där företaget fortfarande har sin bas, med höghöjdsjobb på kyrkor och industrier. Ryktet spred sig och snart var Erab det självklara valet inom skorstensbranschen och arbetsområdet expanderade ut till hela Sverige.

Idag har de hela världen som arbetsfält med uppdrag på såväl avlägsna platser som Kanada och Svalbard som runt om i Norden. Erab genomför inspektioner, konsultationer, renoveringar, ombyggnationer och nybygg- nationer av skorstenar på energiverk, värme-verk, kraftverk och industrier. Företagets mål är nu att ytterligare expandera verksamheten till betongjobb i hamnar, på broar och bropelare och parkeringshus.

De restaurerar även kulturminnen, senast var det SSAB:s gamla fina tegelskorstenar i Oxelösund.

– De skorstenarna kommer de aldrig att plocka bort då de är industriminnen. Tegelskorstenarna har klarat sig bra på grund av vårt löpande underhåll. Vi utför en hel del projekt där bevarande av kulturminnet är viktigt, bland annat utför vi projekt åt Riksantikvarieämbetet. Det är riktigt kul, det är vår industrihistoria, och här kan vi verkligen utnyttja de mångåriga kunskaper och erfarenheter som vi har i företaget, säger Daniel Bosäter.

bild

Tillverkar även stålskorstenar

Sedan 2007 äger Erab också IF-Stålskorstenar, som tillverkar och levererar upp till 140 meter höga stålskorstenar. Idag är stålskorstenar, med svängningsdämpare, det givna valet för majoriteten av kunderna. Smala slimmade skorstenar som kräver mindre betongfundament och mindre material är mer kostnadseffektiva.

För att kunden ska få den optimala lösningen så tar IF Stålskorstenar ett helhetsansvar med att projektera allt från ritning och konstruktion hela vägen ut till montage av skorstenen.

– Företagets gamla vd, Sune Andersson, jobbar fortfarande kvar hos oss 79 år gammal, nu som marknadschef. Kunskap är viktigt i den här branschen. Själv är jag ju infödd i yrket och var noga bara en 7–8 år när jag klättrade upp i min första skorsten, med pappa Sune bakom givetvis, säger Daniel.

Klättrarna tar över

Den som sett en skorsten renoveras på senare år lär ha upptäckt ännu en trend – repklättrarna. På Erab är numera hälften av arbetsstyrkan utbildade i Rope Access, som höghöjdsarbete via rep kallas. En form av industriell klättring som började inom offshore industrin och som visat sig vara en perfekt metod för just industriskorstenar.

– Allt fler går över till repklättring eftersom jobbet går så mycket snabbare och smidigare än när man måste köra dit en stor mobilkran och hänga i korgar. Med rep kan vi också lättare komma åt överallt och utföra reparationer och inspektioner inuti skorstenar och trånga rökrör, säger Daniel Bosäter.

Det ställer samtidigt höga krav på medarbetarna som nu måste kunna hantera fler moment än tidigare. Det räcker inte med att kunna svetsa, mura och inspektera man ska också kunna hantera de trånga utrymmen som det ibland innebär.

– Ja, man får ju inte vara höjdrädd eller ha cellskräck i det här yrket, men det visar sig snabbt om man klarar av det eller inte. Sedan tränar man upp sin förmåga genom att gå fortlöpande utbildningar, säger Daniel Bosäter.

Bortglömda men livsviktiga

  • Skorstenarna är lite av industrins bortglömda objekt. De står ju bara där, brukar man få höra, men om skorstenen går sönder kan kraftvärmeverket inte producera någon energi och fabriken tvingas stoppa produktionen. Därför är det viktigt med kontinuerlig besiktning och att man som företag har en plan för skorstenens drift och underhåll så att man inte drabbas oväntade problem och i värsta fall driftstopp, avslutar Daniel Bosäter.

ERAB Entreprenadreparationer
i Örebro AB
Gamla Vägen 3, 702 27 Örebro
Mobil: +46 (0)708-10 53 98
Telefon: +46 (0)19-10 53 90
daniel.bosater@erabsweden.se

Besök Erab HÄR!

Besök IF-Stålskorstenar AB HÄR!

bild