Utan rysk gas blir energiförsörjningen i Tyskland mycket komplicerad under sommaren

Gazproms lantmätare i Chaniagruvan i Lensk-distriktet i ryska Jakutien. Foto: Wikipedia common, kredit: RG72

Vad händer om Ryssland stänger av gastillförseln just nu? Kölns energiforskare räknar då med att Tyskland skulle behöva agera blixtsnabbt och detta gäller inte bara under vårvintern.

Rysk naturgas kommer fortfarande fram till Tyskland. Men oron för leveransmisslyckanden växer – inte bara sedan Ryssland stängde av gaskranarna i Polen och Bulgarien.

Tänk om Ryssland stänger av gastillförseln till Europa redan vid skrivande stund? Kölns energiekonomiska institut (EWI) undersökte detta scenario och ser sedan en betydande lucka i den lokala tyska energiförsörjningen.

Efterfrågan måste minska drastiskt

Enligt den analys som dagstidningen F.A.Z. har tilldelats i förväg, granskas eventuella följderna för de europeiska länderna vid ett leveransstopp.

- Efterfrågan måste minska redan under sommaren", säger Eren Çam, chef för energiresurser på EWI.

 

Det räknade han ut tillsammans med sina kollegor Hendrik Diers och David Schlund.

Om det inte finns någon rysk naturgas från början av maj, enligt Köln-prognosen, skulle förbrukningen behöva minska med 459 terawattimmar inom ett år i Europeiska unionen plus Storbritannien, men utan Spanien, Portugal, Malta och Cypern, med gasen lagringstankar, som redan är tomma sedan ett år.

Fyllnadsnivå på 80 procent

Den iberiska halvön är endast marginellt ansluten till det europeiska gasnätet och ingår inte i beräkningen. Skulle gasreserverna vara på den nivå de är nu om ett år, skulle förbrukningen behöva sjunka med hela 790 terawattimmar. Det skulle vara cirka 18 procent av den prognostiserade totala efterfrågan och lite mer än vad industrin, huvudkonsumenten av gas, kommer att behöva om sex månader.

För att en fyllnadsnivå på 80 procent ska nås den 1 november, i Kölnscenariot, måste efterfrågan på gas ha sjunkit med 302 terawattimmar då (18 procent av efterfrågan på sommaren) och med ytterligare 488 terawattimmar från november till april (17 procent av vinterefterfrågan).

Utan minsta fyllnadsmängd i november kan efterfrågan bara minska från november till april – men då med 790 terawattimmar. Det skulle innebära att gaslagringstanken skulle fyllas i samma omfattning som de är nu om ett år.

Minskning av nästa vinterbehov

- Fyllningsnivåspecifikationerna bör vara flexibla och kontrolleras om och om igen, säger Çam. Han ser politiken i ett dilemma mellan att tillgodose sommarens efterfrågan, främst från industrin, energisektorn och varmvatten, och att säkerställa vinterns efterfrågan med ytterligare efterfrågan, framför allt för uppvärmning av lägenheter. Därför bör minskningen av gasbehovet över sommaren påbörjas omedelbart och vinterbehovet minskas med förutseende bedömning.