Estland och Finland bygger en gemensam terminal för flytande naturgas, LNG.

Även Polen bygger LNG-terminal i Östersjön, som här i Świnoujście. Foto: Wikipedia Common, kredit: Mateusz War.

Nyligen presenterade en ministergrupp hur Finland ska klara sig utan rysk energi nästa vinter.

Estland och Finland planerar en ny terminal för flytande naturgas, LNG, i Paldiski. I Finland har regeringen diskuterat den finländska viljan att delta i terminalbygget.

Nationell försörjningstrygghet

Under en presskonferens bekräftades planerna. Finansministern Annika Saarikko (C), näringsministern Mika Lintilä (C) och miljö- och klimatministern Emma Kari (Gröna) redogjorde bland annat om hur Finland ska bli oberoende av rysk energi.

Ministergruppen presenterade åtgärder för att säkerställa nationell försörjningstrygghet, produktion och tillgång på energi till överkomliga priser.

Samtidigt presenterade ministergruppen också hur Finland ska påskynda utfasningen av fossil energi.

Totalt investerar Finland över 800 miljoner euro i energipaketet. De åtgärder som presenterades under torsdagen är i 500 miljonersklassen.

– Tanken är att få privata pengar i rörelse. Staten är inte den som ska göra alla investeringar, det är den privata sektorn som levererar ny energiteknologi och förbereder oss på att bli självförsörjande på energi, säger Lintilä.

Naturgasledningen Baltic Connector går mellan Paldiski och Ingå och den nya terminalen planeras så att den existerande ledningen kan användas för att transportera gas mellan Estland och Finland. Kostnaden för en ny terminal ligger enligt ERR mellan 20 och 30 miljoner euro.

Klar i höst

Estland siktar inte på att samarbeta bara med Finland, också Lettland är med i de diskussioner som förs kring terminalen.

De preliminära planerna gäller en flytande LNG-terminal som kunde tas i användning redan i höst.

En flytande terminal innebär att det i princip ligger två fartyg vid kaj. Det ena fartyget transporterar LNG, det andra fartyget omvandlar LNG till vanlig gas som sedan leds till det konventionella gasnätet.

Fast terminal på sikt

Den flytande terminalen kommer till en början att placeras i Paldiski, men enligt ministergruppen kommer terminalen att bli den slutliga platsen för LNG-terminalen.

På sikt är tanken ändå att bygga en fast terminal, eftersom det enligt Aas är billigare. Taavi Aas tror att det på sikt kommer att finnas fler mottagningsställen för LNG i Östersjöområdet