Sanktionspaketet: EU börjar minska Rysslands viktigaste intäkter från energiexporten.

EU -byggnaden i Ukrainas färger i Bryssel. Foto: Creative Common, Pixabay Licence. Kredit: Dusan_Cvetanovic

EU-kommissionen kommer att slå mot rysk energi i det femte sanktionspaketet. Målet är att bromsa Rysslands inkomster.

EU-kommissionen är redo med ett femte sanktionspaket. Och för första gången siktar de på rysk energi.

Genom att göra det kommer EU att börja dämpa Rysslands viktigaste intäkter från energiexporten.

Gas får vänta

Det är dock långt ifrån all Rysslands energiexport som påverkas. Gas är uteslutet. Och än så länge kommer det bara att påverka en begränsad del av Rysslands kolexport.

Närmare bestämt planerar EU-kommissionen att införa ett förbud mot att köpa kol för fyra miljarder euro per år.

Kommissionen kommer också att förbereda sanktioner mot rysk oljeexport. Det sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens på tisdagen.

Maximal press

- Ryssland för krig utan nåd inte bara mot Ukrainas militär utan också mot ukrainska civila. Det är viktigt att hålla maximal press på Putin och Ryssland nu.

- De befintliga sanktionerna har slagit hårt. De har begränsat Kremls politiska och ekonomiska möjligheter. Men mot bakgrund av den senaste tidens händelser måste vi öka trycket ytterligare, säger Ursula von der Leyen.

Hon nämner specifikt anklagelserna om ryska krigsförbrytelser mot civila i den ukrainska staden Butja som en ny utveckling i kriget.

EU-länderna måste formellt säga ja till paketet innan det träder i kraft. Och det kommer förmodligen att hända. Under senaste mötet i Luxemburg för de 27 EU-ländernas finansministrar fanns stöd för att gå vidare med sanktionerna.

Ett steg längre

Förutom att slå mot energiexporten planerar EU-kommissionen även att skärpa ett antal av den typ av sanktioner som redan är kända.

- Vi vill ta sanktionerna ett steg längre och göra dem bredare och skarpare, så att de skär djupare in i Rysslands ekonomi, sa von der Leyen.

EU-kommissionens förslag till ett femte sanktionspaket innehåller totalt sex pelare.

Den första pelaren är förbudet mot att importera kol för fyra miljarder euro per år. För det andra kommer EU-kommissionen att införa ett förbud mot transaktioner med fyra ryska banker. Inklusive den näst största ryska banken VTB.

- De fyra bankerna, som nu skärs ned totalt, representerar 23 procent av marknaden i den ryska banksektorn, sa von der Leyen.

För det tredje kommer Europeiska kommissionen att införa ett stopp för ryska fartyg och ryskledda fartyg. De kommer inte att kunna anlöpa EU:s hamnar. Undantag kommer dock att göras för fartyg som transporterar energi och mat.

Stopp för datorutrustning

Detta kan i sig ses som ett exempel på att det fortfarande är en lång väg kvar innan EU är redo att helt skära sig från rysk energi.

För det fjärde föreslår Europeiska kommissionen riktade exportförbud på 10 miljarder euro inom områden som avancerad datorutrustning.

Den femte delen av paketet är ett importförbud på 5,5 miljarder euro. Det är för att skära av en del av Rysslands intäkter på produkter som trä, cement och alkohol.

Den sista delen av paketet kommer bland annat att påverka möjligheten för ryska företag att delta i offentliga upphandlingar i EU och Rysslands möjlighet att få ekonomiskt stöd från offentliga myndigheter i EU.

- De europeiska skattebetalarnas pengar ska inte på något sätt gå till Ryssland, säger von der Leyen.

Enligt Ursula von der Leyen arbetar EU-kommissionen även med ytterligare sanktioner som bland annat kommer att påverka Rysslands export av olja.