Ukraina: Lokal fara om lager för radioaktivt avfall skadas

Europas största kärnkraftverk; ca 50 kilometer från storstaden Zaporizhia. Bild tagen från staden Nikopol på motsatta stranden av floden Dnepr. 6 kärnkraftverksblock som verkar identiska. Den höga skorsten står vid det närliggande värmekraftverket. Foto: Wikipedia Common, Kredit: Ralf1969

Radioaktivt avfall som kommer från andra ställen än kärnkraftverk förvaras på olika håll i Ukraina.

Sådana anläggningar innehåller vanligtvis förbrukade radioaktiva källor och annat lågaktivt avfall från sjukhus och industri.

- Om lagren skadas kan strålning orsaka lokal fara, säger IAEA:s generaldirektör Rafael Mariano Grossi, enligt ukrainska tidningen Kyiv Post.

De ukrainska myndigheterna har informerat om robotattacker i områden med lager för radioaktivt avfall i Kiev och Charkiv. Enligt myndigheterna har attackerna dock inte skadat lagren så att strålningsläget i området skulle ha förändrats.

Hård press

Skador på forskningsinstitut är också en risk. I Ukraina finns det radioaktiva ämnen också på forskningsinstitut. Enligt den ukrainska kärnsäkerhetsmyndigheten (SNRIU) skadades en forskningsanläggning i Charkiv i bombningar den 6 mars.

Forskningsinstitutets utrustning används bland annat för tillverkning av radioaktiva läkemedel. Enligt SNRIU äventyrades inte strålsäkerheten av attacken.

Oro över den hårda pressen på personalen vid kraftverken.

 IAEA:s generaldirektör Rafael Mariano Grossi har upprepade gånger uttryckt sin djupa oro över den svåra situationen för personalen vid de ukrainska kärnkraftsanläggningar som den ryska militären har intagit.

Grossi har betonat att personalens förmåga att utföra sitt viktiga arbete utan onödig press är oumbärligt för kärnsäkerheten.

Rysk kontroll

Kärnkraftschefen Pavlo Pavlyshyn konstaterar för sin del att det är begripligt att de ukrainska anställda fortsätter att arbeta i Tjernobyl och Zaporizjzja under rysk kontroll.

– Det här är våra kraftverk, det här är vårt territorium, och det här är vårt land. De går till jobbet och överger inte sina tjänster. Och de genererar el åt vårt land. De gör detta i dag under pistolhot och under stor psykologisk press.

Aktivitet vid Tjernobyl förorsakade förhöjda strålningsnivåer

En av de fyra reaktorerna i kärnkraftverket i Tjernobyl förstördes i en olycka 1986, och det har byggts en skyddskupol över den olycksdrabbade reaktorn.

De övriga tre reaktorerna har stängts av för gott och bränslet har avlägsnats från dem.

I Tjernobylområdet finns nu lager för använt kärnbränsle och annat kärnavfall. Det använda kärnbränslet är fortfarande mycket radioaktivt.

Ryska trupper tog över kontrollen av kärnkraftverket i Tjernobyl den 24 februari. På grund av krigshandlingarna har mängden fordon och människor som rör sig i området ökat och det har lett till att radioaktiva ämnen hamnat i luften. De förhöjda strålningsnivåerna har varit lokala och har nu sjunkit till normal nivå i området.

Källa: Kyiv Post