Danska pensionssektorn gör sig redo att investera i kärnkraft

Kärnkraften är möjligen på väg att kategoriseras som ett grönt investeringsobjekt för pensionsmyndigheter. Foto: Creative Commons Lic.

Enligt en EU-läcka kan kärnkraften stämplas som en grön investering. Det får danska pensionssektorn att titta närmare på energiinvesteringar.

Om ett läckt utkast till den så kallade taxonomin som utarbetats av EU-kommissionen blir verklighet kan kärnkraft definieras som en grön investering, skriver danska tidningen Børsen Pro.

Nu kommer kanske den danska pensionssektorn att titta närmare på denna energikälla nu när många företag försöker hitta nya gröna investeringsmöjligheter.

- Även om dansk kärnkraft inte i sig är meningsfull bör den danska regeringen släppa sitt motstånd mot att införliva tekniken i EU:s taxonomin för både det globala klimatets och danska startups skull, anser Axcelfuture.

Hjälper Danmark

- Europeisk kärnkraft kan hjälpa Danmark med baslast när biomassan fasas ut, säger Axcel Futures vd, Joachim Sperling.

Det finns ett paradoxalt problem med termen förnybar energi om den genomförs i det groteska. Till exempel solenergi är i princip inte förnybar, eftersom den stora sfären på himlen någon gång brinner ut. Medan kolkraft är tvärtom, så länge man bara väntar tillräckligt länge på att naturen, metamorfosen och gravitationen ska göra sitt.

Då finns det genast ett lite mer semantiskt handlingsutrymme i begreppen hållbar eller grön energi. Men det betyder också att kategoriseringarna är mycket mer kontroversiella energiformer i den verkliga världen.

Något som tydligt utspelar sig nuförtiden, enligt EU-kommissionen i sitt taxonomiförslag, kategoriserar naturgas och kärnkraft väsentligt som hållbara och därmed är de kvalificerade för gröna investeringar.

 

 

...