Globala energimarknaderna v. 37, 2021

Bild: PXhere

Generellt är energipriserna starka och pressas uppåt av en stram utbudssituation och ekonomisk tillväxt.

Oljepriset har varit relativt volatilt under de senaste veckorna men stärkts under innevarande vecka till följd av att amerikansk oljeproduktion fortsatt är nedstängd i mexikanska golfen, försiktig ökning från OPEC+ samt förväntningar om ökad efterfrågan under 2022.

I Europa råder generellt höga kraftpriser till följd av rekordhöga priser på både naturgas och kol, vilket i sin tur pressat upp priset på utsläppsrätter till nya rekordnivåer. De höga energipriserna har lett till att flera europeiska länder har börjat vidta åtgärder för att skydda konsumenterna från kraftigt höjda priser. I Spanien exempelvis pågår en diskussion om att sänka skatten på el för slutkonsumenter motsvarande EUR1,4 miljarder under resterande delen av året och i Frankrike har regeringen föreslagit att utöka kategorin för personer som kvalificerar för bränslesubventioner.

De europeiska gaslagren är fortsatt ovanligt låga och i Europa har priserna nått nya rekordnivåer till följd av att den globala naturgas- och LNG marknaden är stram.

Rapporten i sin helhet hittar du HÄR!