New York sätter nollutsläppsmål för personbilar

Hälsomyndigheternas uppskattningar visar att föroreningar i New York orsakar mer än 3 000 dödsfall, 2 000 sjukhusinläggningar för lung- och hjärtsjukdomar och cirka 6 000 akutbesök för astma hos barn och vuxna. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: ILMRT

Den amerikanska staten följer i Kaliforniens fotspår, och de har tidigare uppmanat Joe Biden att göra den tillämplig på hela USA.

- Nyligen undertecknade New Yorks nyutnämnde guvernör Kathy Hochul ett lagförslag, som därmed blev lag, som sätter upp ett mål att alla nya personbilar och lätta skåpbilar ska vara utsläppsfria 2035, skriver Reuters.

Utmaning

President Biden meddelade tidigare att hälften av alla nya bilar i USA år 2030 kommer att gå på el. Men laddningsstrukturen ligger efter.

- USA har idag mycket färre laddstationer för elbilar än EU och Kina, och detta kan skapa utmaningar för president Bidens plan att rulla ut fler elbilar i USA till 2030. skriver New York Times.