Grönlands inlandsis och europeisk CO2 kan bli framtidens bränsle

Byn Tasiilag på Grönland. Foto: Foto: Creativ Common-Pixabay cc0

En ny studie från Rambøll indikerar att det kan vara bra att skicka insamlad koldioxid till Grönland.

I framtiden kan Grönland ha en stor roll som PTX -producent, åtminstone om Rambøll får rätt. En nyligen publicerad studie visar att det kan finnas god ekonomi i att använda Grönlands outnyttjade vattenkraftspotential och koldioxid från Europa för att producera grön metanol.

Rambøll har undersökt möjligheterna att använda el från nya vattenkraftverk i Grönland, och CO2 fångat från t.ex. Europeiska förbränningsugnar för att producera metanol eller andra bränslen.