Nytt mål för 2040: Deutsche Bahn ska bli klimatneutralt tio år tidigare än planerat

- Att resa med tåg är ett aktivt klimatskydd. Och det är därför investeringen och moderniseringsoffensiven av vår Strong Rail-strategi är precis rätt sätt att organisera modal shift och uppnå klimatmålen, säger DB:s VD Dr. Richard Lutz. Foto: DB

Den ledande tyska tågoperatören Deutsche Bahns (DB) järnvägschef Richard Lutz accelererar klimatskyddstakten redan fram till 2025.

100 procent grön el för koncernens fabriker, kontorsbyggnader och järnvägsstationer och första alternativa enheter och bränslen kan snart implementeras.

Deutsche Bahn kommer att ställa alla signaler till klimatneutralitet mycket tidigare. DB-chef Richard Lutz informerade tysk tillsynsnämnden vid sitt ordinarie möte om det nya målet:

DB-koncernen förflyttar tillbaka det tidigare målet 2050 med tio år till 2040.

Det omfattar samtliga delar av Tysklands järnvägsnät och rullande materiel samt det logistiska dotterbolaget DB Schenkers globala verksamhet. Den federala regeringen satte nyligen det nuvarande nationella målet för klimatneutralitet i Tyskland för 2045.

- Hållbarhet är vårt varumärke och därför sätter vi oss ännu mer ambitiösa mål för klimatskydd. Personligen är det särskilt viktigt för mig att göra ännu snabbare framsteg. Vår delrapport understryker järnvägens enorma potential: I en jämförelse av transportsätten i Tyskland är järnväg den enda med en konstant positiv klimatbalans sedan 1990. Under de senaste 30 åren har järnvägen ensam kunnat minska sina koldioxidutsläpp med cirka 70 procent, understryker DB VD Dr. Richard Lutz i ett pressmeddelande.

För ett balanserat CO2-konto 2040 kommer DB att förse sina anläggningar, kontorsbyggnader och tågstationer i Tyskland med grön el från och med 2025. Dessutom kommer värmeförsörjningen att "förgrönas" och fossila bränslen såsom eldningsolja och naturgas kommer gradvis att ersättas. En högre energieffektivitet bör också säkerställa lägre förbrukning de närmaste åren.

DB kommer också att släppa ut mindre koldioxid under de kommande åren tack vare betydligt modernare tågflottor inom fjärr-, regional- och godstransporter samt genom investeringar i drift.

Deutsche Bahn vill också uppnå klimatneutralitet till 2040 genom att främja alternativa drivmedel och bränslen. Tekniköppna pilotprojekt, tillsammans med partners från industrin, fokuserar också på grönare lokal transport på väg och järnväg.

Digitaliseringen av järnvägen och dess tekniska uppgraderingar, till exempel inom underhåll, kommer också att ha en positiv effekt på DB-koncernens koldioxidavtryck de närmaste åren.