Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä öppnade Gasums nya biogasanläggning i Lojo

Gasums biogasanläggning i Lojo kommer att bearbeta totalt 60 000 ton bioavfall och förväntas producera cirka 40 GWh biogas för transport och industri samt 50 000 ton organiska gödselmedel per år. Foto: Gasum

Öppningen av Gasums biogasanläggning i Lojo i södra Finland firades i form av en virtuell ceremoni. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä öppnade samtidigt en ny avdelning. Förutom förnybar biogas producerar anläggningen organiskt återvunnet gödselmedel som är lämpligt för ekologiskt jordbruk. Detta biologiskt nedbrytbara avfall härstammar från Helsingfors huvudstadsregion. Den ständigt ökande efterfrågan på förnybar biogas ökar behovet av organiskt avfall som kan användas som råvara för biogas.

Lojos biogasanläggning bearbetar cirka 60 000 ton biomassa årligen. Av detta producerar anläggningen sedan 40 gigawattimmar förnybar biogas. Beloppet motsvarar den årliga förbrukningen av hela 4000 personbilar.

- Efterfrågan på biogas växer ständigt och till exempel för tunga transporter är det definitivt det bästa sättet att minska utsläppen just nu. På grund av den ökande efterfrågan behövs också allt mer biogasråvaror, dvs. organiskt avfall. Biogasanläggningen Lojo erbjuder företag i huvudstadsregionen Helsingfors möjlighet att bli en del av den cirkulära ekonomin och bidra till en renare framtid genom att återvinna bioavfallet till helt förnybar biogas, säger Johan Grön, Gasums direktör för biogas.

Biogas kan minska livscykelutsläppen med upp till 90 procent. Dessutom producerar biogasfordon nästan inga utsläpp av kväveoxid eller svaveloxid som är typiska för transporter.

Biogasproduktionspotentialen beaktas i regeringsprogrammet

I Finland är biogasens roll välkänd när det gäller att minska transportutsläppen. Den nationella vägkartan för fossilfri transport förtecknar ett antal åtgärder som kan användas för att stödja gastransporter de närmaste åren. Dessutom har ett nationellt biogasprogram för Finland utarbetats, vilket ingår i regeringsprogrammet och vars genomförande syftar till att utnyttja potentialen för biogasproduktion mer effektivt i framtiden.

- Det är fantastiskt att vara med och öppna biogasanläggningen Lojo. Framför allt främjar satsningen på biogas övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor. Att främja cirkulär ekonomi och hållbar utveckling är kärnan i den finländska regeringens program. Med ökad produktion av biogas kommer fler och fler återvunna näringsbaserade gödselprodukter att finnas tillgängliga. Jordbrukets viktigaste uppgift är att producera god och näringsrik mat, säger jord- och skogsminister Jari Leppä.

Som en biprodukt av biogas producerar anläggningen organiskt återvunna gödselmedel som är särskilt lämpliga för ekologiskt jordbruk. Det finns ett behov av återvunnet gödselmedel i jordbruket i storstadsregioner, eftersom det finns mycket organiskt odlad åkermark i området. Fördelen med återvunnet gödselmedel jämfört med fossila gödselmedel är det organiska material som de innehåller, vilket har en positiv effekt på åkrarnas tillväxtförhållande och väderbeständighet.

Gasum har nu totalt 17 biogasanläggningar i Finland och Sverige och är därmed en av de största biogasproducenterna i Norden. Tidigare under våren öppnade företaget en 80 gigawattimmar stor, flytande biogasanläggning i Nymölla, Sverige, i samarbete med Stora Ensos massafabrik som använder fabrikens processvatten som råvara.

Företaget levererar biogasen allt snabbare genom att bygga nya anläggningar och utvidga upphandlingen av biogas från andra operatörers produktionsanläggningar. Gasum bygger för närvarande också en gödselbaserad biogasanläggning i industriell storlek (120 gigawattimmar/a) i Götene, Sverige, som ska vara klar i början av 2023.