Universitetet i Luleå satsar på en vätgasledning på 160 kilometer mellan Sverige och Finland

Vätgasanläggning. Foto: Vattenfall

En drygt hundra kilometer lång rörledning för transport av vätgas från Umeå till Brahestad kan bli verklighet som en del av en stor satsning på vätgas vid Luleås tekniska universitet (LTU).

Idag kan stora vätgasambitioner sträcka sig över nationella gränser. Det pågår också flera dansk-svenska projekt, varav många handlar om den gröna övergången i industrin. Därför måste en infrastruktur för vätgas skapas så att försörjningen kan säkerställas och lagras vid behov.

Detta anser Luleås tekniska universitet (LTU), som därför kommer att initiera planer på en 160 kilometer lång landledning för vätgasdistribution mellan svenska Umeå och finska Brahestad. Det skriver tidningen Bohuslänningen.

- Det finns stora planer på att öka användningen av vätgas för fossilfri stålproduktion, och det kommer att behöva drygt en miljon ton vätgas per år och el motsvarande hälften av landets elförbrukning idag för att producera denna mängd vätgas, förklarade Rikard Gebart, professor i energiteknik vid LTU, för Bohuslänningen.

Gebart är övertygad om att rörledningen kommer att byggas inom tio år.

Vätgas måste produceras från överskott av förnybar energi från vind och sol, men problemet med dessa specifika energikällor är att de är beroende av lämpliga väderförhållanden. Därför måste industrin också dra nytta av rörledningens funktion som en reservoar som kan lagra vätgasen.

Förutom rörledningen vill Luleå tekniska universitet (LTU) också undersöka sociala aspekter av att bygga 1 miljon nya vindkraftverk samt hur väte kan användas mer effektivt.

Fler projekt på väg

Förutom stålproduktionen kommer svenska H2 Green Steel att driva produktion av grön vätgas på 800 megawatt. Anläggningen är planerad att börja under första halvan av 2022 och vara klar 2024 och därefter nå fullskalig produktion av 2,5 miljoner ton fossilfritt stål i slutet av 2025.

Sverige förbereder för närvarande en nationell strategi för vätgas. Energimyndigheten är skyldig att förbereda strategin, som måste läggas fram senast den 31 juni.