Nu sprängs de tunnlar som ska utgöra slutförvar för använt kärnbränsle i Finland

Redan färdig förvaringstunnel för använt kärnbränsle i Finland. I varje tunnel kommer omkring 30 kapslar med sammanlagt 65 ton använt kärnbränsle att förvaras. Foto: Posiva

Finländska kärnavfallsbolaget Posiva har nu börjat spränga de tunnlar som ska utgöra slutförvar för använt kärnbränsle från kärnkraftverket Olkiluoto i Euraåminne i Satakunta i västra Finland.

I år och nästa år sprängs de fem första av de uppskattningsvis 100 tunnlar som ska användas som slutförvar.

I varje tunnel kommer omkring 30 kapslar med sammanlagt 65 ton använt kärnbränsle att förvaras. En tunnel är 4,5 meter hög och 3,5 meter bred. Tunnelnätet kommer att bli 35 kilometer långt när det står klart.

Det här är en viktig milstolpe, uppger Posiva. Förberedelserna för slutförvaringen har pågått i 20 år.

Ett tiotal underleverantörer med sammanlagt 300 anställda arbetar med tunnelprojektet.

Bedömningen nu är att slutförvaringsplatsen Onkalo tas i bruk i mitten av 2020-talet efter att Statsrådet har gett sitt godkännande.

Enligt Finlands Strålsäkerhetscentral uppfyller slutförvaringsplanerna alla nödvändiga krav.