Europeisk premiär för Volvos Climate Caravan

Premiären för Volvos Climate Caravan ägde rum på Volvo Lastvagnars danska huvudkontor i Høje Taastrup. foto: Volvo Danmark, kredit: Jesper B. Nielsen

Det var europeisk premiär för Volvos klimatvagn, som presenterades nyligen under mottot: Together Towards Zero Emission , vid Volvo Trucks anläggning i Høje Taastrup, då VD Peter Ericson och försäljningsdirektör Marcel Wolff-Matern presenterade Volvos bud för framtiden.

 - Vi måste hjälpa varandra om transportsektorn ska kunna möta EU:s klimatambitioner. Den gröna övergången för godstransporter på väg kommer inte av sig själv, säger de till danska Transportmagasinet.

Testkör den senaste tekniken

Med klimatvagnen får åkare och chaufförer möjlighet att provköra de lastbilar som klarar branschens gröna utmaningar. Det finns en elektrisk lastbil, Volvo FE, ombyggd med ladugård och kroklift, en Volvo FM-gasbil och en Volvo FH-dieselbil med den senaste tekniken i form av I-Save och turbo-sammansatt motor.

 - Vi tror inte att transportindustrin i framtiden kommer att koncentrera sig på en form av energi. Istället kommer det att finnas fler lösningar. Transportbranschen måste använda den energiform som är bäst lämpad för en viss typ av transport, säger de till Transportmagasinet.

- Elbilar är inte lämpliga för långa transporter, men för korta resor i staden. För långa resor, den flytande naturgasen, LNG. Eller våra senaste dieselmotorer som släpper ut så lite som möjligt.

Mer transport, mindre utsläpp

- Transportbranschen står inför stora utmaningar. Vi upplever ett ökande behov av transport; men det finns också ett behov av trafikstockningar, buller, luftföroreningar, klimatavtryck och krav på mindre fossil bränsleförbrukning.

- Vi tror att med den teknik vi har idag och med den fortsatta forskningen och utvecklingen kommer vi att kunna möta EU: s klimatkrav.

- Vi har redan lastbilar som kör på alternativa bränslen idag; men vi måste också utnyttja de möjligheter som ligger i att köra med längre lastbilar och fler axlar. Mer gods på bilarna skapar bättre effektivitet. Naturligtvis måste vi också fortsätta arbetet med att få förare att köra längre.

- Från Volvos sida vill vi driva på hela utvecklingen och dra nytta av alla möjligheter som finns. Och detta måste göras i samarbete med transportföretagen och deras kunder, transportköparna; men vi måste också vara i dialog med media, politiker och de stora energiföretagen. Vi måste hjälpa varandra om vi ska lyckas.

Inte bara en lösning

Klimatvagnen är denna vecka på Själland och nästa vecka på Fyn, varefter den fortsätter vidare till Europa.