Torvförbränningen ska avvecklas i Finland, men nu vill näringsministern införa lättnader, med hänvisning till försörjningsberedskapen

Torv är en finsk specialitet som aldrig setts på med blida ögon, speciellt inte från miljöhåll. Med tanke på självförsörjningen och leveranssäkerhet är torven i finska förhållanden ett välsett bränsle bland energibolagen. Torven drabbas nu hårt av högre priser i och med EUs utsläppshandelssystem som innebär en tilläggskostnad på närmare tio euro per megawattimme. Trots att torven är lågt beskattad blir trädbränslena klart konkurrenskraftigare. Foto: VAPO

Näringsminister Mika Lintilä (C) föreslår åtgärder som ska trygga en fortsatt konsumtion av energitorv. Enligt honom är åtgärderna nödvändiga för att trygga landets försörjningsberedskap.

- Vi måste höja ersättningsnivån för lagring av torv och underlätta möjligheten att grunda torvförråd också för mindre aktörer, säger Mika Lintilä i ett pressmeddelande.

Det nuvarande regelverket tillåter att bolag som producerar minst 100 000 megawattimmar el får lagra energitorv. Det är i praktiken Centralen för försörjningsberedskap som ser till att energitorv lagras för eventuella krissituationer.

 Skattelättnader och tidsfrister

Enligt Lintilä behövs också torvreserver där vissa torvtäkter hålls i beredskap mot ekonomisk ersättning. Han föreslår också skattelättnader för småskalig användning av energitorv.

- Det här skulle ge energibolagen tid att planera för investeringar och samtidigt dämpa prishöjningar för värmeproduktionen, säger Lintilä.

Han motiverar sitt beslut med att många värmekraftverk, som använder biomassa som bränsle, också behöver torv. Den tekniska omställningen kommer att ta tid, varnar Lintilä.

Statsminister Sanna Marins regering har kommit överens om att avveckla torvförbränningen. Målet slogs fast i regeringsprogrammet.

- Avvecklingen av torven får inte äventyra Finlands försörjningsberedskap av el och värme. Därför behöver vi korrigerade åtgärder, säger Lintilä.